Zwierzęta padają po urazach, z powodu infekcji, wad rozwojowych lub innych zdarzeń losowych, jak np. przygniecenia, martwe urodzenia. Te wszystkie zwierzęta muszą zostać usunięte z obiektu i następnie przechowane w bezpiecznym miejscu, przygotowanym w ten sposób, by samochód firmy utylizacyjnej mógł je łatwo odebrać i zawieźć do zakładu.

W dobie dzisiejszego zagrożenia, jakim jest afrykański pomór świń (ASF), nowego znaczenia nabiera bezpieczne przechowywanie martwych zwierząt. Przede wszystkim powinny być one szybko usunięte ze stada, by nie tworzyć dodatkowego podłoża do rozwoju drobnoustrojów patogennych. Następnie muszą trafić w miejsce, które zapewni ich przechowywanie bez żadnego dostępu zwierząt wolno żyjących, jak ptaki, dziki, lisy czy zwierzęta domowe, czyli psy i koty. Kontener na padlinę powinien znajdować się już poza strefą czystą, najlepiej za ogrodzeniem. W ten sposób ogranicza się ryzyko przeniesienia czynników chorobotwórczych na teren gospodarstwa przy kontakcie z firmą odbierającą materiał do utylizacji. Po każdym odbiorze kontener czy też miejsce składowania padliny powinny być umyte i zdezynfekowane. W duńskich stadach o najwyższych standardach bioasekuracji i statusach zdrowotnych kontenery z padliną są utrzymywane min. 50 m od chlewni, w strefie brudnej. Z kolei hodowcy korzystają z mobilnej aplikacji, w której można zgłosić do zakładu utylizacyjnego konieczność odbioru zwierząt. Samochód zachowuje następujący kierunek odbioru – od stad o najwyższym statusie zdrowotnym do tych o najniższym. 

Na zachodzie Europy popularnością cieszą się nie tylko kontenery ze szczelnie zamykanymi pokrywami, ale i kompletne zbiorniki z systemem chłodniczym. Kontenery w tym przypadku są wstawiane w wybetonowane zbiorniki zamykane szczelnymi klapami. Do kontenerów można domówić dodatkowy agregat chłodniczy. Jednak umiejscowienie zbiornika w ziemi automatycznie zapewnia niższą temperaturę przechowywania padliny. Dzięki temu hodowcy zmniejszają częstotliwość przyjazdu firm utylizacyjnych do gospodarstwa, bo padlina może być dłużej przechowywana i nie musi być niezwłocznie odbierana. Elementy betonowe wystają zwykle ok. 10 cm nad ziemię, co dodatkowo ogranicza ryzyko przedostania się wody deszczowej do środka. Szczelne zamknięcie zbiorników na padlinę nie tylko wyklucza rozwleczenie szczątek przez zwierzęta po okolicznym terenie, lecz także ogranicza kontakt pomiędzy samochodem i kierowcą firmy utylizacyjnej a pracownikami gospodarstwa i tzw. strefą czystą oraz zmniejsza wydobywanie się odorów z danego składowiska. 

Na pewno warto rozważyć właściwy wybór i przygotowanie miejsca do składowania tusz padłych zwierząt, tak by ich przechowywanie i odbiór mogły pod każdym względem przebiegać bezpiecznie.