Czystość i higiena pomieszczeń produkcyjnych to jeden z kluczowych elementów nowoczesnego chowu trzody chlewnej. Koncentracja produkcji i częste przemieszczanie zwierząt między fermami sprzyjają przenoszeniu groźnych chorób zakaźnych. Ich kontrola jest praktycznie niemożliwa bez starannej i regularnej dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych. Niemożliwe jest wprawdzie całkowite oczyszczenie środowiska z czynników patogennych, jednak skutecznie przeprowadzona dezynfekcja ograniczy presję patogenów do takiego stopnia, że organizm zwierząt będzie mógł z nimi efektywnie walczyć. Filarem utrzymania wysokiego poziomu higieny na fermie jest staranne umycie powierzchni po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Na podłogach, ścianach czy elementach wyposażenia zalegają potężne ilości odchodów, kurzu i resztek paszy, które stanowią doskonałe siedlisko rozwoju dla patogenów. Bez ich usunięcia dezynfekcja będzie absolutnie nieskuteczna.

Nie da się jednak umyć wnętrza fermy bez zastosowania odpowiedniego detergentu. Samo mycie pod wysokim ciśnieniem oczyści wprawdzie powierzchnie z resztek odchodów czy paszy, nie usunie jednak zalegającego na nich biofilmu. Pod nim znajdują się niezliczone ilości drobnoustrojów. Tworzy on również barierę dla późniejszej dezynfekcji. Mycie chlewni bez detergentu lub jego niewłaściwy dobór już na wstępie przekreślają zatem skuteczną dezynfekcję fermy. Na rynku możemy znaleźć bardzo szeroką ofertę środków myjących. Na co zatem zwrócić uwagę przy wyborze danego preparatu?

NIE CENA, A STĘŻENIE

Podstawowym błędem wciąż spotykanym w naszym kraju jest całkowita rezygnacja z wykorzystania preparatów myjących. Jak napisano wyżej, takie działanie sprawi, że skuteczność późniejszej dezynfekcji chlewni może być mizerna. W konsekwencji nakłady poniesione na zakup preparatu dezynfekcyjnego będą wyrzucone

w przysłowiowe błoto, gdyż nie przyniosą żadnego pozytywnego efektu.

Jednak nawet decydując się na wykorzystanie preparatów myjących, nietrudno jest popełnić błąd. Jak mówi Urszula Teter, menedżer w firmie Cid Lines, często spotykanym błędem przy wyborze preparatów myjących jest kierowanie się wyłącznie ich ceną. - Kupując preparaty służące do mycia powierzchni wewnątrz fermy, powinniśmy patrzeć nie tyle na cenę jednostkową produktu, co na rekomendowane stężenie. Tańsze produkty często stosujemy w wyższych dawkach, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, gdy zastosowanie tańszego produktu kosztuje nas więcej. Wybierać powinniśmy produkty o możliwie jak najniższym stężeniu roboczym, nie zaś najtańsze - mówi specjalistka.

Jak mówi Urszula Teter, innym często popełnianym błędem jest zastosowanie preparatów, które nie są rekomendowane do mycia pomieszczeń inwentarskich. Przed każdym zakupem preparatu powinniśmy zatem zwrócić uwagę, czy na etykiecie produktu znajduje się informacja mówiąca o możliwości wykorzystania go w myciu obiektów przeznaczonych do produkcji zwierzęcej.

PH DOBRANE DO POTRZEB

Innym ważnym kryterium, które powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze danego środka myjącego, jest jego pH. Najczęściej stosowanym rodzajem detergentów są te o charakterze zasadowym, jednak w niektórych sytuacjach nieodzowne są również inne rodzaje produktów:

- Do regularnego mycia wnętrza ferm stosuje się zwykle produkty o odczynie silnie zasadowym. Jest bowiem taka zależność, że im wyższe pH, tym dany preparat lepiej rozpuszcza tłuszcz. Pamiętajmy jednak, że roztwór silnie zasadowego preparatu będzie bardzo agresywny wobec metalowych elementów wyposażenia. Dlatego na przykład na porodówkach, gdzie wykorzystujemy między innymi metalowe klatki porodowe czy automaty paszowe, zalecane jest wykorzystanie bardziej łagodnych produktów. W przeciwnym razie dochodzić będzie do szybkiej korozji metalowych elementów wyposażenia. Jeżeli zatem planujemy mycie metalu, przed wyborem preparatu zapytajmy dostawcę, czy środek nie będzie agresywny względem mytych powierzchni - tłumaczy Urszula Teter.

Jak dodaje, w myciu chlewni stosuje się czasem również preparaty o charakterze kwasowym. Spotykane są one zazwyczaj w przypadku mycia elementów pokrytych kamieniem kotłowym (np. miejsc występowania zastoin wodnych).

Rodzaj substancji aktywnych użytych w preparatach nie ma aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku środków dezynfekujących, ważne jednak, aby preparat dobrze zmiękczał wodę. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku powierzchni porowatych, takich jak ruszt betonowy. Tylko dobrze zmiękczona woda będzie silnie penetrowała powierzchnię, co pozwoli na jej skuteczne umycie.

Jak widać, wybór preparatu do mycia fermy nie jest aż tak trudny, jak mogłoby się to pierwotnie wydawać. Warto zwrócić uwagę właśnie na opisane wyżej aspekty. Zapewni nam to dokładne i skuteczne mycie, co jest nieodzownym wstępem do późniejszej dezynfekcji.

 

Artykuł ukazał się w numerze 8/2018 miesięcznika "Farmer"