W produkcji zwierzęcej wszelkie zabiegi wykonywane w celach innych niż terapeutyczne lub diagnostyczne, albo w celach identyfikacji świń zgodnie z odpowiednimi przepisami, a które w rezultacie prowadzą do uszkodzenia lub utraty wrażliwej części ciała albo zmiany układu kostnego, są zakazane, z wyjątkiem: jednolitego skracania kłów u prosiąt, obcinania części ogona, jednak oba zabiegi musza być wykonane nie później niż siódmy dzień życia prosiąt, jeśli inne metody są nieskuteczne. Zabiegi powinny być wykonane jeśli wcześniej zauważono w stadzie poranienie sutków macior (skracanie kłów) lub poobgryzane ogony w grupie świń.

Dopuszczalna jest również kastracja samców świń poprzez zastosowanie innych środków niż przerywanie ciągłości tkanek oraz kolczykowanie nosa ale tylko wtedy, gdy zwierzęta utrzymywane są w systemie otwartym.

Jakiekolwiek zabiegi wykonywane na zwierzętach związane z ingerencją w ich organizm mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez osobę uprawnioną w tym zakresie (posiadającej odpowiednie kwalifikacje). Prawo polskie do wykonywania zabiegów na zwierzętach uprawnia lekarzy i techników weterynarii. Kastracji prosiąt i obcinania ogona powinno dokonywać się przed ukończeniem 7 dnia życia. Zabiegi kastracji po 7 dniu życia mogą być wykonywane tylko po zastosowaniu znieczulenia i tylko przez lekarza weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii w swoim komunikacie również wyjaśnia przepisy regulujące możliwości wykonania kastracji prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia.

Jak informuje GIW - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich implementuje do przepisów krajowych dyrektywę Rady 2008/120/WE, zgodnie z którą nie ma dolnego limitu wieku w przypadku kastracji prosiąt, natomiast warunkiem wykonania kastracji po 7 dniu życia jest zastosowanie długotrwałego znieczulenia.

Powyższe ma odzwierciedlenie w wynikach projektu PIGCAS (tj. projektu obejmującego badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w niemal wszystkich krajach europejskich dotyczących sposobu wykonywania kastracji prosiąt) z którego wynika, że w większości przypadków kastracja prosiąt w krajach Unii Europejskiej jest wykonywania do 7 dnia życia.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisy ww. rozporządzenia nie nakładają w zakresie wykonywania kastracji świń wymagań wyższych niż te określone przepisami Unii Europejskiej i nie zabraniają stosowania kastracji prosiąt przed ukończeniem przez nie 7 dnia życia.

Stanowisko to jest zgodne z dotychczasową interpretacją przepisów stosowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, która ma odzwierciedlenie w instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420-46/2010.