Gryzonie są dla rolników trudnym przeciwnikiem. Są inteligentne, unikają kontaktu z człowiekiem, a przy tym bardzo szybko się rozmnażają. A straty przez nie generowane mogą być bardzo poważne. Oprócz tak oczywistych aspektów, jak zjadanie i zanieczyszczanie ziarna zbóż czy innych płodów rolnych, szczury i myszy mogą także powodować uszkodzenia instalacji i urządzeń zamontowanych wewnątrz obiektów inwentarskich. Największym problemem jest jednak ryzyko przenoszenia chorób. Mogą one przenosić takie choroby jak trychinoza czy salmonelloza świń.

Walka z gryzoniami – zwłaszcza ze szczurami – nie jest łatwa. O ile bowiem myszy można łatwo wytępić za pomocą trucizny czy mechanicznych pułapek, to zwalczanie szczurów wymaga prawdziwie strategicznego działania. Zamiast zwalczać gryzonie, dużo łatwiej jest więc zapobiegać ich występowaniu.

Pierwsze, co należy wiedzieć to fakt, iż zapobieganie plagom gryzoni wymaga od nas dużej uwagi. Uważa się, że w momencie, gdy jesteśmy w stanie zaobserwować myszy lub szczury, ich populacja jest już bardzo rozwinięta. Gryzonie są bowiem z natury bardzo ostrożne i jak ognia unikają kontaktu z człowiekiem. Należy zatem zwrócić uwagę na wszelkie ślady mogące świadczyć o ich bytowaniu. Będą nimi pozostawione odchody, pogryzione ziarno lub uszkodzone worki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zdecydować się na zastosowanie rodentycydu. Dzięki temu uda nam się zwalczyć gryzonie, zanim ich populacja urośnie do znacznych rozmiarów.

Niezwykle ważne jest też zabezpieczenie budynków inwentarskich i magazynów paszowych przed dostępem myszy i szczurów. Należy skontrolować, czy w powierzchni ścian i posadzek nie występują ubytki, którymi gryzonie mogłyby się dostać do wnętrza obiektu. Warto również zabezpieczyć wloty powierza, kanały wentylacyjne i okna (o ile są otwierane) specjalną siatką. Zwróćmy też uwagą na to, czy szczelina pomiędzy posadzką, a dolną krawędzią drzwi jest na tyle wąska, że uniemożliwia gryzoniem wejście do obiektu.

Na koniec rzecz najważniejsza – dbałość o czystość i porządek. Gryzonie mnożą się tam, gdzie mają odpowiednie schronienie i dostatek pożywienia. Zadbajmy więc o to, by w gospodarstwie wyeliminować opuszczone, nieużywane pomieszczenia (piwnice, komórki itd.), które mogą stać się doskonałym siedliskiem dla gryzoni.