Jak wskazują najnowsze dane, produkcyjność krajowych loch, w porównaniu do stad duńskich, jest w skali roku niższa średnio o 10 prosiąt. Nic więc dziwnego że krajowa produkcja prosiąt, jest coraz bardziej wypierana przez zwierzęta pochodzące z importu. Istnieje wiele czynników wpływających na produkcyjność stada loch, jednym z ważniejszych jest z pewnością prawidłowe postępowanie z loszkami. Zagadnienie to było jednym z tematów prelekcji, jaką wygłosił podczas tegorocznych targów „Ferma” Paweł Wróbel – lekarz weterynarii specjalizujący się w chorobach świń. Jego zdaniem problemem krajowej produkcji prosiąt jest nie tyle niskie pogłowie macior, co fatalnie niskie wyniki osiągane przez nasze stada:

- Wielu specjalistów twierdzi, że takie pogłowie jakie mamy obecnie byłoby wystarczające, pod warunkiem, że wykorzystalibyśmy w pełni potencjał zwierząt. Niestety nasza wydajność produkcji jest zdecydowanie za niska, i z tego bierze się wiele problemów – tłumaczył podczas spotkania Paweł Wróbel.

Podczas swojego wykładu specjalista omówił najważniejsze aspekty związane z wprowadzaniem do stada zwierząt remontowych.

- Na dzień dzisiejszy istnieją dwa systemy wprowadzania loszek do stada: zakup zwierząt hodowlanych, oraz samodzielny odchów i selekcja loszek w gospodarstwie. Każdy z tych systemów ma swoje zalety i wady. Zaletą zakupu zwierząt z gospodarstw hodowlanych jest z pewnością maksymalne wykorzystanie postępu genetycznego. Z drugiej strony w tym przypadku istnieje ryzyko przenoszenia chorób, stąd też kupując zwierzęta nawet o znanym statusie zdrowotnym, niezbędne jest przeprowadzenie kwarantanny i aklimatyzacji. Z kolei wykorzystanie w produkcji prosiąt loszek pochodzących z własnego odchowu przede wszystkim stwarza mniejsze ryzyko związane z przenoszeniem chorób. Minus tego systemu to przede wszystkim konieczność prowadzenia „stada w stadzie”, co może być przyczyną trudności natury organizacyjnej – mówił podczas spotkania Paweł Wróbel.

Wiele czasu poświęcono również kwestii terminu krycia:

- Data pierwszego pokrycia zależy oczywiście w pewnym stopniu od parametrów genetycznych zwierząt, jednak można przyjąć że najczęściej wykonuje się je wówczas, gdy loszka znajduje się w masie 130 – 140 kg. Musimy uważać na to, by zabiegu nie wykonać zbyt późno: po przekroczeniu 150 kg, u wielu loszek objawy rui stają się niewyraźne, przez co trudno o precyzyjne wyznaczenie terminu krycia. Bardzo ważny jest również kontakt z knurem, który pozwala na wyraźne dostrzeżenia oznak rui. Pamiętajmy jednak, by knur utrzymywany był z dala od miejsca w którym przebywają loszki. Najlepiej, by było to odrębne pomieszczenie. Wówczas stymulacja daje najlepsze efekty, jeżeli loszki przebywają w sąsiedztwie knura, wówczas zabieg może okazać się nieskuteczny – tłumaczył podczas spotkania specjalista.

Zdaniem Pawła Wróbla, dobrze jest kryć loszki w drugiej zarejestrowanej rui. W porównaniu do krycia w pierwszej rui daje to nawet o jedno prosię w miocie więcej. Istotna jest także tzw. wskaźnika RR – mówi on nam ile loszek wprowadzonych do stada pozostało w nim do przynajmniej trzeciego porodu. Powinien on wynieść minimum 75 proc. Jeżeli jest niższy, oznacza to, że na którymś z etapów cyklu produkcji występują problemy.