Okres siarowy, choć trwa maksymalnie 48 godzin, jest dla prosiąt jedyną szansą nabrania odporności na pierwsze tygodnie życia. Układ odpornościowy zwierząt zaczyna rozwijać się bowiem dopiero około trzeciego tygodnia życia, pełną sprawność uzyskując znacznie później. Jedyną barierą dla wszechobecnych patogenów w ciągu pierwszych kilkunastu dni życia są dla prosiąt przeciwciała pobrane wraz z siarą.

Pod względem składu chemicznego różnice pomiędzy siarą i mlekiem są wyraźne. Siara zawiera znacznie więcej suchej masy i blisko trzykrotnie więcej białka. Jest natomiast nieco uboższa w laktozę i tłuszcz. Tak wysoka zawartość białka nie jest naturalnie przypadkowa. Siara zawiera bowiem znaczne ilości białek odpornościowych - immunoglobulin, które chronią młode organizmy przed patogenami. Istotną rzeczą jest fakt, że zarówno koncentracja przeciwciał w siarze, jak i zdolność prosiąt do ich absorbcji z przewodu pokarmowego spada wraz z upływem czasu. Wykazano, że już po upływie 3 godzin od porodu zdolność wchłaniania immunoglobulin w jelitach prosiąt spada o połowę, a 12 godzin po porodzie zwierzęta zatracają tę zdolność. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku zawartości białek odpornościowych w siarze. Już 5 godzin po rozpoczęciu akcji porodowej spada ona o połowę, a 12 godzin po porodzie maleje o 75 proc. Siara to jednak nie tylko źródło odporności, ale również energii, niezbędnej dla młodych organizmów. Zwłaszcza w przypadku słabszych prosiąt może dochodzić do sytuacji, że brak pobrania siary we właściwym momencie doprowadzi do hipotermii i śmierci zwierzęcia. Z obu względów jasno wynika, że aby odchować zdrowe, silne i liczne mioty, niezbędne jest jak najszybsze pobranie siary.

WYŚCIG Z CZASEM

Jak napisano wyżej, aby siara spełniła swoje zadanie, musi być ona pobrana jak najszybciej, w możliwie jak największej ilości. O ile w przypadku silnych prosiąt zazwyczaj nie ma z tym problemu, to gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku prosiąt słabych. Najsłabsze sztuki mogą nie mieć nawet siły, aby przemieścić się w pobliże wymienia. Bez pomocy człowieka czeka je pewna śmierć. Słabsze prosięta przegrywają również konkurencję o sutki z silniejszymi sztukami. Widać więc, że jeśli chodzi o optymalne pobranie siary, kluczowa jest rola człowieka. Słabszym prosiętom należy umożliwić swobodne pobranie siary. Chodzi tu nie tylko o podsadzenie zwierzęcia do sutka. W wielu przypadkach niezbędna może się okazać czasowa izolacja silnych prosiąt, tak aby mniejsze zwierzęta bez przeszkód napiły się siary.

Może się jednak zdarzyć, że interwencja człowieka bardziej zaszkodzi, niż pomoże. Mowa tu o zbyt wczesnym przemieszczaniu prosiąt pomiędzy lochami (tzw. meblowanie miotów). Wykonywać można je najszybciej po 12 godzinach od zakończenia akcji porodowej. W przeciwnym razie prosięta nie pobiorą wystarczającej ilości siary, co może mieć dla nich poważne konsekwencje.

Bardzo groźne dla prosiąt jest wystąpienie u maciory bezmleczności poporodowej (jedna ze składowych zespołu MMA). Dochodzi wówczas do sytuacji, w której gruczoł mlekowy wydziela niedostateczną ilość siary, a w skrajnych przypadkach część lub nawet wszystkie sutki pozostają nieczynne. W tej sytuacji śmiertelność prosiąt w miocie może być bardzo wysoka. Zadbajmy zatem o ograniczenie ryzyka wystąpienia wspomnianych dolegliwości. W pierwszej kolejności należy tu pamiętać o racjonalnym żywieniu macior w okresie poprzedzającym poród. Zaparcia będące efektem błędów żywieniowych są bowiem kluczowym czynnikiem wpływającym na wystąpienie bezmleczności poporodowej.

Ważną funkcję pełni również właściwa immunizacja macior, którą osiągamy poprzez szczepienia i właściwy termin wprowadzania loch na porodówkę. Obecnie obowiązujące przepisy dobrostanu zwierząt dopuszczają wprowadzenie lochy na porodówkę najwcześniej na 7 dni przed porodem. Niektórzy producenci decydują się nawet na wydłużenie tego okresu. Nie powinniśmy jednak przekraczać tego terminu. Nie tylko ze względu na przepisy dobrostanu, ale również na długotrwały bezruch, który sprzyja zaparciom i wydłuża czas trwania akcji porodowej. Rozsądnym momentem wprowadzenia loch na porodówkę wydaje się siódmy dzień przed planowanym porodem. W tej sytuacji locha ma bowiem czas, aby wytworzyć w swoim organizmie przeciwciała specyficzne dla obecnych w porodówce patogenów. Ich obecność w siarze pozwoli prosiętom na skuteczną walkę z obecnymi w otoczeniu drobnoustrojami.

GDY SIARY JEST ZA MAŁO

W przypadku wysokoplennych genotypów świń może jednak dochodzić do sytuacji, w których ilość produkowanej przez zwierzęta siary jest niewystarczająca lub liczba prosiąt jest wyższa niż liczba sutków u lochy. W żadnym razie nie powinniśmy godzić się na utratę "nadliczbowych" prosiąt - w dzisiejszych czasach nikogo, kto poważnie traktuje swoją działalność, nie stać bowiem na takie marnotrawstwo. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi nam przemysł paszowy. Od dłuższego już czasu na rynku dostępne są preparaty, które można potraktować jako swego rodzaju substytut siary. Zawierają one skoncentrowaną dawkę energii (najczęściej w postaci wysokiej jakości tłuszczu), dodatkowo wzbogacone są one w immunoglobuliny pochodzące z jaj kurzych. Preparat taki należy podać zwierzętom jak najszybciej - pamiętajmy o spadającej wraz z upływem czasu zdolności absorbcji immunoglobulin w przewodzie pokarmowym prosiąt. Preparat powinien być ponadto podgrzany do temperatury zbliżonej do temperatury ciała prosiąt. W przeciwnym razie wychłodzimy młode organizmy, co w żaden sposób nie przyczyni się do poprawy ich kondycji.

 

Artykuł ukazał się w lutowym wydaniu miesięcznika "Farmer"