W poniedziałek w Warszawie odbyło się międzynarodowe spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii państw UE, oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy, z unijnym komisarzem d.s. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem. Spotkanie poświęcone było walce z afrykańskim pomorem świń. Spotkanie otworzył minister Krzysztof Jurgiel, który podczas otwarcia spotkania podkreślił jak trudnym przeciwnikiem jest wirus. Zapewnił również, że nasz kraj podejmuje wszelkie działania mające na celu zahamowanie szerzenia się choroby na terytorium Polski. Zwrócił również uwagę na konieczność wsparcia walki z ASF ze strony Komisji Europejskiej.

O woli wsparcia naszego kraju w walce z chorobą zapewnił Vytenis Andriukaitis:

– Komisja Europejska prowadzi działania służące likwidacji tej choroby. Jak poważny to jest problem widać po frekwencji na dzisiejszym spotkaniu. Dzięki podjętym działaniom wydaje się, że ASF jest pod kontrolą – ocenił przedstawiciel Komisji Eurpejskiej.

W czasie spotkania głos zabrał również prof. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, który mówił na temat genezy i aktualnej wiedzy na temat ASF, oraz Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii, który w swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia związane z aktualna sytuacją epizootyczną w zakresie pomoru.

Spotkanie zakończyło się szeregiem konkluzji, mających na celu bardziej efektywną walkę z ASF. Najważniejsze z nich to między innymi współpraca międzynarodowa na rzecz opracowania skutecznej szczepionki przeciwko ASF, współpraca służb celnych mająca za zadanie ograniczenie ryzyka szerzenia pomoru poprzez nielegalny przewóz przez granicę żywności pochodzenia zwierzęcego, podnoszenie poziomu bioasekuracji w gospodarstwach i transporcie zwierząt, oraz podjęcie działań zachęcających producentów trzody chlewnej do właściwego zabezpieczenia gospodarstw przed wniknięciem wirusa.

– Konkluzje z dzisiejszych rozmów wskazują, że niezbędna jest dalsza kontynuacja wspólnych działań w zakresie badań naukowych, informowania i edukowania społeczeństw o zagrożeniach jakie niesie ASF oraz o konieczności dalszego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej – podkreślił minister Jurgiel.