Zagadnienia dotyczące roli białka rzepakowego w żywieniu świń były myślą przewodnia debaty zorganizowanej podczas tegorocznej konferencji „Nowoczesna Produkcja – Świnie”, która odbyła się w miniony czwartek w Ciechocinku. Wczoraj zrelacjonowaliśmy dla Państwa pierwszą część rozmowy, która dotyczyła ekonomiki wykorzystania tychże pasz.

 

Jednak to temat możliwości zwiększenia roli białka rzepakowego w żywieniu trzody chlewnej zdominował całą debatę. Jak podkreślali uczestnicy rozmowy nie jest to zadanie łatwe:

 - Wykorzystanie pasz rzepakowych nie jest proste, wymaga bowiem uwzględnienia wielu czynników, nie tylko zawartości białka ogólnego, ale także strawności tego składnika i jego wartości biologicznej, czy zawartości włókna. Z drugiej strony z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że zawsze zróżnicowanie źródeł białka w paszy daje korzystny efekt produkcyjny. Śruta rzepakowa doskonale komponuje się z białkiem sojowym. Niektórzy próbują nawet stosować pasze rzepakowe jako jedyny komponent wysokobiałkowy w paszy. Wyniki takich badań wskazują, że takie żywienie daje nieco słabsze efekty, nie odbiegają one jednak aż tak bardzo od klasycznego żywienia. Ja jestem jednak zwolennikiem równoległego stosowania białka sojowego i rzepakowego, pozwoli to bowiem na lepsze zbilansowanie aminokwasów – tłumaczył w czasie debaty dr Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Paweł Wróbel odniósł się z kolei do wpływu pasz rzepakowych na zdrowie przewodu pokarmowego świń:

- Tak zwane czarne śruty, w tym śruta rzepakowa zawsze kojarzą się z występowaniem problemów jelitowych. Wynika to przede wszystkim z gorszej strawności tychże komponentów. Sprawia to, że w nie są one stosowane w przypadku niektórych grup świń, a w innych stosowane powinny być z rozwagą. Moim zdaniem problem ze śrutą rzepakową wynika nie tyle z jej składu, co z trudniejszym bilansowaniem mieszanek opartych o ten rodzaj białka. Na rynku dostępna jest również tania śruta rzepakowa pochodząca z Białorusi. Cechuje się ona niestety dużo wyższym poziomem związków antyżywieniowych, co może być przyczyną występowania problemów zdrowotnych. Odrębny aspekt stanowi cena krajowej śruty: koszt jej zakupu w porównaniu z śrutą sojową nie jest znowu aż tak atrakcyjny. Moim zdaniem to główna bariera dla popularyzacji białka rzepakowego w Polsce – tłumaczył specjalista.

Paweł Wróbel zwrócił też uwagę na konieczność dalszych badań nad możliwościami wykorzystania pasz rzepakowych. Potrzebna jest ściślejsza współpracy świata nauki i przemysłu która pozwoli odpowiedzieć na wątpliwości dotyczące białka rzepakowego.

Do kwestii ekonomicznej zasadności stosowania pasz rzepakowych odniósł się również dr Marian Kamyczek:

- Mówiąc o tym musimy brać pod uwagę nie tylko koszt kilograma białka ogólnego, ale przede wszystkim jego strawność. Patrząc pod tym kątem konkurencyjność białka rzepakowego względem sojowego pogarsza się. Jego zastosowanie wciąż przyniesie nam pewne oszczędności, nie możemy jednak pasz rzepakowych traktować jako panaceum na poprawę opłacalności żywienia. Na temat ten należy jednak patrzeć także z drugiej strony: w zeszłym roku zaimportowaliśmy do Polski 2,6 miliona ton poekstrakcyjnej śruty sojowej o wartości około 3,6 miliarda złotych. Zastąpienie choćby części tejże śruty białkiem krajowym będzie wsparciem dla krajowego rolnictwa – mówił Dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach.

Jak dodał dr Tomasz Schwarz, cały czas porównujemy śrutę rzepakową z sojową, traktując ten ostatni komponent jako swoisty wzorzec paszy wysokobiałkowej. Tymczasem w ostatnich latach jakość sprowadzanej do Polski poekstrakcyjnej śruty sojowej uległa znaczącemu pogorszeniu:

- Technologie ekstrakcji oleju są coraz doskonalsze, przez co wartość odżywcza i strawność śruty sojowej jest nieco inna niż jeszcze kilka – kilkanaście lat temu. Dochodzi także problem skażenia mikotoksynami:  w czasie długotrwałego transportu śruty z krajów Ameryki Południowej, czy z USA dochodzi często do zawilgocenia przewożonego materiału co sprzyja rozwojowi grzybów przechowalniczych. Odbija się to na strawności tejże paszy oraz na jej bezpieczeństwie. W przypadku śruty rzepakowej nie mamy tego problemu, gdyż nie wymaga ona długotrwałego transportu – mówił specjalista.

Dr Schwarz mówił również o możliwościach obróbki śruty rzepakowej, która poprawiła by strawność składników tej paszy:

- Technologie te są coraz bardziej dostępne. Metodą którą każdy może zastosować samodzielnie jest poddanie śruty rzepakowej fermentacji, która częściowo poprawi strawność składników paszy. Coraz więcej podmiotów zajmuje się też przemysłową obróbką białka rzepakowego poprzez chociażby ekstruzje, czy ekspandowanie. Tak przetworzona pasza staje się lepiej strawna i bezpieczniejsza, obróbka zwiększa jednak koszt paszy. Z drugiej strony koszty te nie są zbyt wygórowane – zwiększają bowiem koszt zakupu tony śruty o 100 – 150 zł. Biorąc pod uwagę zysk osiągnięty dzięki wyższej strawności i wyższej zdrowotności stada zastosowanie pasz uszlachetnionych może nam się opłacać – mówił ekspert.

Paweł Wróbel odniósł się z kolei do tematu ograniczeń wykorzystania pasz w poszczególnych grupach zwierząt:

- Według dzisiejszej wiedzy śruty rzepakowej nie stosuje się w żywieniu prosiąt, loszek hodowlanych i karmiących. Rzadko spotyka się także pasze dla loch prośnych zawierających ten rodzaj białka. Pasze rzepakowe to przede wszystkim domena tuczu. Z drugiej jednak strony niedawno słyszeliśmy o badaniach mówiących jak pozytywny wpływ na zdrowie prosiąt wywiera fermentowana śruta rzepakowa. Możliwe jest zatem zwiększanie roli tychże pasz poprzez doskonalenie metod procesowania – mówił specjalista.