Globalne wyzwania społeczne są bardzo obiecujące dla polskiej zootechniki, chociażby rosnąca liczba ludzi, czyli jednocześnie większe zapotrzebowanie na produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeśli będziemy potrafili to wykorzystać, dzięki dobrym zespołom badawczym i aplikacjom, to ta pozycja będzie bardzo dobra.

- Te globalne wyzwania wychodzą naprzeciw polskiej produkcji zwierzęcej - podkreślał prof. Horbańczuk.