InterPig zaprezentował niedawno dane dotyczące kosztu produkcji wieprzowiny w 2015 roku. Z zestawienia wynika, iż w zeszłym roku najniższy koszt wyprodukowania kilograma mięsa wieprzowego odnotowano w Brazylii – wyniósł on około 96 eurocentów. Nieznacznie wyższe koszty produkcji mięsa wieprzowego odnotowano w Stanach Zjednoczonych – tam produkcja kilograma wieprzowiny kosztowała w zeszłym roku 1,10 euro/kg. Wartość ta była natomiast wyraźnie wyszła w przypadku krajów Unii Europejskiej.

Dla wszystkich krajów wspólnoty, średni koszt produkcji kilograma wieprzowiny wyniósł w zeszłym roku 1,61 euro/kg. Spośród państw należących do UE najniższymi nakładami na produkcję wieprzowiny pochwalić może się Dania (1,46 euro/kg), Hiszpania (1,46 euro/kg), Belgia (1,49 euro/kg) i Francja (1,50 euro/kg). Na przeciwnym biegunie znalazła się Irlandia (1,72 euro/kg, Szwecja (1,74 euro/kg), Wielka Brytania (1,83 euro/kg) i Włochy (1,84 euro/kg). W zestawieniu brak niestety danych dla naszego kraju.

We wszystkich przedstawionych krajach, produkcja wieprzowiny kosztowała w 2015 roku mniej niż rok wcześniej. W przypadku Brazylii koszt produkcji wieprzowiny był niższy o nawet 8,6 proc. W przypadku Unii Europejskiej był on o 3,6 proc. niższy niż rok wcześniej.