Już od kilku lat firmy paszowe oferują tzw. pełnoporcjowe mieszanki na cały okres tuczu, np. od masy ciała świń 30 kg do końca tuczu. Firmy paszowe oferują te produkty jako mieszanki na „trudne czasy".

Nie da się jednak ukryć, że potrzeby pokarmowe rosnących zwierząt zmieniają się z każdym tygodniem tuczu. W normach żywieniowych dla świń rozpoznamy to jako zmieniającą się wartość pokarmową mieszanki w poszczególnych fazach tuczu.

W polskim opracowaniu, czyli w Poradniku nowoczesnego żywienia świń z 2009 r. na etapie masy ciała zwierząt 25-45 kg mieszanka startowa powinna mieć 13,5 MJ EM i 180 g b.o (w kg mieszanki paszowej). W kolejnej fazie od około 45-75 kg poziom białka się zmniejsza do 170 g b.o, podobnie jak i energia metaboliczna 13,25 MJ. W końcowej fazie tuczu na etapie finiszera wystarczający poziom energii w 1 kg mieszanki paszowej dla tucznika w wadze 75-110 kg będzie 13,0 MJ, z kolei białka ogólnego już tylko 160 g.

Oczywiście poziom zbilansowania aminokwasów w każdej z trzech mieszanek również różni się od siebie. Duże znaczenie w ograniczaniu kosztów produkcji ma dobrze zbilansowana pasza pod kątem strawności i poziomu poszczególnych aminokwasów. Dlatego koszt produkcji zwierząt na słabej jakości i niedokładnie zbilansowanej paszy na każdym etapie tuczu pod względem zapotrzebowania na aminokwasy będzie generował jedynie dodatkowe straty.

Zwierzęta o najlepszym potencjale wzrostowym, powyżej 900 g/dobę mają najlepsze przyrosty w tuczu w okresie od 60-70 kg masy ciała.

Wtedy najbardziej intensywne jest odkładanie białka w przyroście masy ciała, to właśnie w tym okresie można uzyskać największe przyrosty w tuczu 1000 gram i powyżej przyrostu na dobę.

Można powiedzieć, że pasza dla tuczników powinna mieć wysoki poziom energii ale musi być bardzo dobrze zbilansowana pod względem poziomu zawartości aminokwasów. Polskie doświadczenia potwierdzają, że zwierzęta, które mają w 100 proc. dobrze zbilansowaną paszę pod względem białka zużywają jedynie 2,4 kg paszy/kg przyrostu.

Z kolei zwierzęta, które mają znacznie obniżony poziom białka np. do 70 - ciu proc. pokrycia zapotrzebowania na białko potrzebują już 3 kg paszy na kg przyrostu.