Listopad nie jest szczególnie atrakcyjny dla producentów sprzedających tuczniki. Na początku tego miesiąca, średnia unijna cena trzody chlewnej była gorsza niż przed rokiem. W tygodniu 04-10.11.2013 r. (według Komisji Europejskiej) wyniosła 172,24 EUR/100 kg (masy poubojowej schłodzonej klasy E), było to jednocześnie mniej o 5 proc. niż przed rokiem.

W miarę upływu dni sytuacja w tym miesiącu nie rozwijała się korzystnie na europejskim rynku wieprzowiny. Sektor niemiecki wywiera dużą presję na pozostałe kraje UE. W ubiegłym tygodniu przeciętna cena tusz wieprzowych w Niemczech kształtowała się na bardzo niskim poziomie - 1,58 euro za kg. To powodowało, że kraje sąsiadujące z europejskim liderem w produkcji wieprzowiny, aby utrzymać swoja konkurencyjność, nie mogły przekroczyć 1,6 euro/kg netto - tuszy o mięsności min. 56 proc.

Jak informują analitycy Banku BGŻ - 4-10.11.2013 był kolejnym tygodniem spadku cen żywca do poziomu 5,33 zł/kg, co stanowi 17-procentową obniżkę (o 0,91 zł/kg) w okresie ośmiu tygodni (wyłączając tydzień 7-13.10). Co więcej, analizując zmiany cen w przeciągu ostatnich siedmiu lat, okazuje się, że w omawianym okresie obniżały się one średnio o 0,40 zł/kg, zatem obecne spadki są znacznie głębsze.

Analitycy zwracają uwagę, że tak niskiej ceny nie obserwowano również na rynku od czerwca br., kiedy to w pierwszym tygodniu płacono przeciętnie 5,23 zł/kg. Należy również zaznaczyć, że od połowy br. obserwujemy spadki cen pasz.

Jednak pomimo tych obniżek po stronie kosztów, opłacalność produkcji trzody pozostaje nadal na niskim poziomie.