Dużym sukcesem trzyletniej kampanii PQS jest to, że w tak krótkim okresie udało się zbudować rozpoznawalną przez konsumentów markę mięsa.

– Głównym założeniem kampanii było przede wszystkim stworzenie możliwości wyboru dla konsumenta przy dokonywaniu decyzji o zakupie mięsa. W naszym programie mięso zaczęło być rozpoznawalne. Badania konsumenckie wykonane w latach 2010 – 2012 potwierdziły, że kampania informacyjna PQS zwiększyła świadomość i znajomość wszystkich certyfikatów jakości mięsa wśród konsumentów – powiedział Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.
 
Kampania zwiększyła wiedzę konsumentów na temat istniejących systemów jakości żywności. Jednocześnie mięso PQS było kojarzone jako mięso o ponadstandardowej jakości i bezpieczne zdrowotnie. Przede wszystkim kampania spowodowała, że konsumenci w większym stopniu zwracają uwagę na to co kupują i czy produkt posiada certyfikat jakości.

- W następnej kampanii PQS, którą planujemy chcemy rozszerzyć kampanię na sieć dystrybucji, jednocześnie nadal kontynuować promocję wśród konsumentów – wyjaśniał Choiński.

Z kolei Piotr Kondraciuk dyrektor Biura promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego wyjaśniał jak ważne jest budowanie gwarantowanej jakości żywności.

– Ja oceniam ten program bardzo dobrze. Musimy pamiętać, że inne kraje europejskie jak Francja, czy Niemcy już od 60 lat budują swoje standardy jakości żywności, Polska jest dopiero na początku tej drogi i jest bardzo dużo pracy w tym zakresie przed nami. Musimy o to dbać, bo w tym kierunku idzie Europa, być może w przyszłości sprzedaż produktów rolno-spożywczych będzie możliwa wyłącznie z certyfikatem gwarantowanej jakości.

- Nie była to łatwa kampania, ponieważ podczas trzyletniej realizacji projektu sytuacja na rynku mocno się zmieniała i często musieliśmy weryfikować swoje założone wcześniej działania. Jednak nikt z nas, pracujących przy kampanii nie miał wątpliwości, że jest to produkt dobry i potrzebny – mówił Krzysztof Przybyłowski, prezes CAM Media – organizacji wdrażającej kampanię PQS.

Oczywiście system PQS nie jest skierowany wyłącznie do konsumentów. Podstawą są tutaj rolnicy, którzy dostarczają zakładom mięsnym zwierzęta chowane zgodnie z tym systemem jakości. Chodzi tu m.in. o rasę, odpowiednie żywienie i utrzymanie.

- Na dzień dzisiejszy w programie uczestniczy 136 gospodarstw produkujących trzodę chlewną. Dobrze w programie odnajdują się gospodarstwa o rocznej produkcji tuczników na poziomie 1000 szt. Jednak nie brakuje też gospodarstw o większej skali produkcji nawet 200 tys. tuczników rocznie. Wiadomo, że sytuacja na rynku trzody chlewnej nie była najlepsza przez te trzy ostatnie lata. Tak samo w naszym projekcie jedni rolnicy zostawali tylko na rok inni nadal kontynuują współpracę. Koszt certyfikacji gospodarstwa wynosi około 2 tys. zł – wyjaśniał Tadeusz Blicharski, dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

Celem systemu PQS jest produkcja  nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego o zwiększonej trwałości, przydatności kulinarnej i przetwórczej oraz wyjątkowym smaku.

W 2010 r. Agencja Rynku Rolnego zawarła umowę ze Związkiem Polskie Mięso na realizację kampanii informacyjnej na temat mięsa wieprzowego, produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System.

Całkowity budżet trzyletniej kampanii wyniósł ponad 3,7 mln euro z czego 50 proc. tj. ponad 1,8 mln euro stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych, a 30 proc. ze środków krajowych (1,1 mln). Pozostałe 20 proc. całkowitego budżetu kampanii finansowane było ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, co stanowi ponad 0,7 mln euro.