Jak mówił Jurgiel podsumowując rok pracy rządu PiS w rolnictwie, zostały intensyfikowane działania mające na celu zwalczenie afrykańskiego pomoru świń (ASF) - zwłaszcza od czerwca, gdy odnotowane kolejne ogniska tej choroby u trzody chlewnej. Powstały m.in. przepisy, dzięki którym zlikwidowano nielegalny handel świniami. Utworzono międzyresortowy zespół, który podejmuje stosowne działania - wyliczał.

Minister poinformował, że trzoda z tzw. strefy niebieskiej (zagrożonej ASF) jest skupowana przez "instytucje" i przechowywana w magazynach. Jednak informacje na ten temat nie są jawne - podkreślił. Dodał, że resort nie ingeruje w to, od kogo zakłady przetwórcze kupują świnie.

Zaznaczył, że resort rolnictwa stara się o pomoc dla rolników, którzy ponoszą straty w wyniku ASF. - Jest wniosek w Brukseli, który w najbliższym czasie zostanie zatwierdzony - powiedział Jurgiel. Dodał, że Polska uzyskała w tej sprawie poparcie większości państw, dlatego Komisja Europejska powinna podjąć pozytywną decyzję.

- Staramy się o kilkaset milionów złotych (...) na dopłatę do różnicy między ceną rynkową a ceną sprzedaży (to może się wahać do 2 zł), na rekompensatę dla gospodarstw, które nie będą prowadziły hodowli przez trzy lata oraz na zmianę profilu produkcji - tłumaczył szef resortu rolnictwa. Program przewidziany jest na trzy lata i zdaniem ministra do połowy grudnia powinien być zatwierdzony.

Zaznaczył, że będą to duże pieniądze, ale jeżeli środki będą mniejsze, to trzeba będzie te działania dofinansować z budżetu na 2017 rok.

Jurgiel przypomniał, że powołano pełnomocnika ds. łagodzenia skutków ASF - jest nim wiceminister Jacek Bogucki, które w tym tygodniu prowadzi rozmowy w Chinach. - Polska nadal stara się, by Chiny uznały +regionalizację+ (chodzi o eksport spoza strefy zagrożonej ASF - PAP)i możliwy był eksport polskiej wieprzowiny na tamten rynek - zaznaczył.

Minister mówił także o innych dokonaniach resort w ciągu pierwszego roku rządów PiS. Podkreślił, że ministerstwo konsekwentnie realizuje program PiS; w ciągu ostatniego roku zostało uchwalonych 14 ustaw - m.in. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi, o sprzedaży żywności przez rolników, o funduszach promocji, o ubezpieczeniach rolnych. W trakcie procedowania jest m.in. projekt ustawy o nieuczciwych praktykach handlowych.

Przygotowywane są kolejne ustawy - np. w sprawie połączenia inspekcji odpowiadających za bezpieczeństwo żywności w jedną inspekcję, czy połączenia agencji rolnych. W przyszłym roku powstanie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - zapowiedział minister.

Według Jurgiela głównym celem resortu rolnictwa jest ochrona i rozwój gospodarstw rolnych, poprawa warunków życia na wsi, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, a także reforma administracji rolniczej.