Obszar zagrożenia, czyli tzw. strefa niebieska, jest określana jako teren z występującymi ogniskami ASF u świń. Strefa niebieska została nałożona na Polskę przez Komisję Europejską 1 kwietnia 2015 r., zostały do niej wówczas włączone następujące gminy:

- w powiecie sokólskim, gminy: Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo, 
- w powiecie białostockim, gminy: Gródek i Michałowo.

Jak informuje biuro prasowe ministerstwa rolnictwa - w celu zmniejszenia restrykcji występujących na obszarze zagrożenia, Główny Lekarz Weterynarii przesłał do Komisji Europejskiej wniosek o zmianę kwalifikacji obszaru wymienionego w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE i ponowne włączenie tego obszaru do części II załącznika do niniejszej decyzji. Komisja Europejska obecnie analizuje ww. wniosek.

Dzisiaj można powiedzieć, że aktualna sytuacja epizootyczna w Polsce w odniesieniu do ASF jest stabilna, o czym świadczy brak występowania ognisk choroby u świń od ponad roku oraz mała liczba przypadków u dzików. - Sytuacja epizootyczna jest stale monitorowana, a służby weterynaryjne, w należyty sposób, nieprzerwanie dbają o zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się choroby poza obszary objęte restrykcjami – wyjaśnia ministerstwo.