Projekt rozporządzenia „w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw” pojawił się w kwietniu zeszłego roku. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, poprawę sytuacji na runku pracy na obszarach wiejskich oraz stworzenie dogodnych warunków do funkcjonowania rzeźni rolniczych, tym samym poprawiając warunki ekonomiczne gospodarstw domowych na tych obszarach.

Rozporządzenie wydaje się bardzo korzystne dla rolników, jednak podczas konsultacji społecznych, zgłoszono wiele uwag dotyczących spełnienia wymogów weterynaryjnych oraz ewentualnego obniżenia standardów jakości. Większość uwag nie została przyjęta. Konsultacje spowodowały jednak:

- rozszerzenie obszaru działania rzeźni rolniczej o powiaty przyległe (zgodnie z wcześniejszym zapisem poddane ubojowi mogłyby być zwierzęta gospodarskie z gospodarstw położonych na obszarze tego samego powiatu, w którym zlokalizowana jest rzeźnia rolnicza),

- dwukrotne zwiększenie limitów uboju drobiu i zajęczaków (aktualnie jest to 50 sztuk dziennie),

- określenie łącznej maksymalnej liczby zwierząt mogących zostać poddanych ubojowi w ciągu doby, która dotyczy rzeźni zajmujących się ubojem więcej niż jednego gatunku zwierząt. (dla drobiu i zajęczaków- łącznie 50 sztuk/dzień, dla ptaków bezgrzebieniowych, świń, owiec, kóz, bydła, koni oraz kopytnych zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych- łącznie15 sztuk/dzień).

Łączna liczba zwierząt mogących zostać poddanym ubojowi w ciągu jednego dnia wynosi nie więcej niż:      

1)     drobiu albo zajęczaków  –  50 sztuk

2)     ptaków bezgrzebieniowych – 1 sztukę

3)     świń

 – 6 sztuk o masie równej lub wyższej niż 15 kilogramów

– 10 sztuk o masie poniżej 15 kilogramów

4)     owiec albo kóz

– 6 sztuk o masie równej lub wyższej niż 15 kilogramów

– 10 sztuk o masie poniżej 15 kilogramów

5)     bydła albo koni

– 1 sztukę w wieku równym lub wyższym niż 3 miesiące

– 2 sztuk w wieku poniżej 3 miesięcy

6)     kopytnych zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych – 3 sztuki

Jednak limity te będą mogły, pod pewnymi warunkami i za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, zostać podwyższone.

Jak informuje biuro prasowe, rolnicy będą mogli dokonywać rozbioru mięsa pozyskanego z ubitych w rzeźniach rolniczych zwierząt. Natomiast pozyskane mięso może zostać wprowadzane na rynek w ramach innych form działalności, np. handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Również, w ramach innych form działalności, powinny odbywać się czynności takie jak, np. produkcja mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych, gotowych posiłków/potraw.

Wejście w życie rozporządzenia ma przynieść korzyść w szczególności odczuwalną w przypadku bardzo małych gospodarstw, za sprawą uniknięcia wysokich kosztów transportu i korzystania z usług zewnętrznych ubojni.