Kampania  informacyjna nt. sytemu PQS oprócz wypromowania wysokiej jakości wieprzowiny, ma także na celu pokazanie konsumentom jakie dodatkowe wymagania  musi spełnić rolnik, aby uczestniczyć w tym projekcie.

- Staramy się  docierać  do konsumentów z  informacjami, które potwierdzają, że  w tego rodzaju produkcji nie ma przypadkowości,  a  cały proces  wytwarzania  jest  przemyślany  i  kontrolowany  przez jednostkę certyfikującą. To gwarantuje wysoką  jakość  mięsa – mówi dr Anna Hammermeister z PZHiPTch „POLSUS”.

Dzięki temu projektowi mamy szansę  pokazać społeczeństwu  prawdziwy obraz hodowli i produkcji trzody chlewnej. - Warto mówić o tym, że każdy polski producent trzody chlewnej musi przestrzegać na co dzień wielu wymogów prawnych,  aby zagwarantować  bezpieczeństwo produkowanej przez siebie żywności, a zwierzętom zapewnić dobrostan. Niewielu konsumentów wie, że istnieją odpowiednie  przepisy, które  dokładnie określają jakie mają być  warunki  utrzymania zwierząt i  postępowanie  z nimi,  w jaki sposób dbać o  środowisko naturalne – tłumaczy dr Anna Hammermeister.

- W społeczeństwie ciągle pokutuje  przekonanie o  wykorzystywaniu  antybiotyków  czy hormonów  w żywieniu zwierząt,  których stosowanie jest  zabronione.  Jednym z mitów jest  powszechne przekonanie o tłustej wieprzowinie,  a przecież postęp hodowlany jaki dokonał się w ostatnim czasie jest olbrzymi. Dziś mięso wieprzowe jest znacznie chudsze  niż przed np. 10 lat  Współczesne rasy  świń to zwierzęta wysokomięsne.  Wyniki monitoringu mięsności tusz publikowane w ZSRIR wskazują, że w klasach o najwyższej zawartości mięsa   znajduje się  ponad 60 proc.  tusz. - podkreśla dr Anna Hammermeister.

- PQS daje okazję do takiej produkcji,  a pierwsza w Polsce i w dodatku tak duża,  kampania informacyjna na temat produkcji wysokiej jakości mięsa wieprzowego,   pozwoli ujrzeć  polską   hodowlę i produkcję trzody chlewnej w  dobrym świetle.  Na razie jesteśmy na początku tej drogi,  ale mamy nadzieję na dalszy rozwój   produkcji wieprzowiny o ponadstandardowej jakości i jej większą dostępność dla konsumentów  - tłumaczy dr Anna Hammermeister