Dr Krzysztof Jażdżewski, Zastępca GLW w trakcie konferencji w PIW-PIB w Puławach, dotyczącej administracyjnych zagadnień zwalczania ASF podkreślił, że kategorie nadane gospodarstwom mają określać różne standardy bioasekuracji, jakie panują w każdym gospodarstwie utrzymującym świnie - bez względu na skalę produkcji.

Przyczyni się to do lepszego ich zabezpieczenia i identyfikacji na wypadek wystąpienia zagrożenia. - Prawdopodobnie w ciągu 5-6 lat uda nam się skategoryzować wszystkie gospodarstwa pod względem poziomu bioasekuracji - tłumaczył Jażdżewski.

Kategoryzacja ma być prowadzona nie tylko ze względu na wirusa wywołującego ASF czy CSF, ale także w stosunku do innych czynników chorobotwórczych, powodujących groźne choroby zakaźne świń podlegające obowiązkowi zwalczania, takich jak np. wirus pryszczycy.

Kategoryzacja obejmuje gospodarstwa komercyjne i niekomercyjne, niezależnie od liczby świń. Ustala minimalne zasady dla wszystkich kategorii gospodarstw. Do określenia poziomu zabezpieczenia gospodarstwa mają służyć cztery kategorie(I-IV). Kategorie mają też określać zasady i ograniczenia w przemieszczaniu świń pomiędzy gospodarstwami poszczególnych kategorii oraz z tych gospodarstw do innych miejsc. Pozwoli to skutecznie blokować ewentualne szerzenie się choroby zakaźnej.

Gospodarstwa z kat. I będą określone jako te, o najniższym poziomie bioasekurcji. Z kolei, te z kat. IV będą miały najwyższy poziom bioasekuracji.