Komisja Europejska dała zielone światło na współfinansowanie programu prewencyjnego w zakresie przedostania się ASF na teren Łotwy. Sfinansowanie projektu częściowo będzie wspomagane ze środków UE.

Środki zapobiegawcze dla tej groźnej choroby mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku, koszt tych działań oszacowano na  829 tys. euro.

Dodatkowo KE zobowiązała się również do pokrycia kosztów dezynfekcji jaką przechodzą samochody transportowe podróżujące pomiędzy Łotwą a Białorusią i Rosją. Koszt tych tych działań jak na razie wyceniono na  735 tys. euro.

Współfinansowanie programu obejmuje też prace laboratoryjne związane z badaniami sprawdzającymi padłych świń i dzików na granicy Łotwy, które przeprowadzają tamtejsze służby weterynaryjne. Na ten cel zostanie przeznaczone 80 tys. euro według wstępnej analizy pozwoli to pokryć 50 proc. kosztów badań - zebrania próbek i przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Nie zapomniano również o informacji dla podróżnych przekraczających granice tego kraju – same stworzenie punktów informacyjnych ze znakami opisujących zagrożenie ASF będą kosztować 14 tys. euro.

Wszystkie pojazdy przewożące mięso, żywe zwierzęta oraz produkty paszowe, które będą wracały do Łotwy z zainfekowanych regionów, czyli z Rosji i Białorusi są zobowiązane do wyczyszczenia pojazdów i przeprowadzenia dezynfekcji. Taką deklarację będą musieli przedstawić kierowcy ciężarówek wjeżdżających na teren Łotwy.