Rynek wieprzowiny praktycznie cały, miniony rok borykał się z ograniczeniami w handlu, wywołanymi pojawieniem się afrykańskiego pomoru świń u dzików - najpierw na Litwie, następnie w Polsce.

Pod koniec stycznia 2014 r. Rosja zażądała od Unii Europejskiej, aby nie certyfikowała wieprzowiny wysyłanej do Rosji. W praktyce oznaczało to wprowadzenie przez Rosjan zakaz importu tego gatunku mięsa z całej Wspólnoty.

Rosyjskie embargo spowodowało problem wysokiej podaży wieprzowiny w Europie, co miało swoje przełożenie na ceny. Według danych KE prognozy cenowe za cały 2014 r. wynoszą dla średniej rocznej ceny reprezentatywnej wieprzowiny w Unii 156,96 EUR/100 kg, co oznacza, że jest to cena niższa o 10,6 proc. w porównaniu do średniej rocznej ceny z 2013 r. oraz o 7,9 proc. od poziomu cenowego z 2012 r.

W związku z trudna sytuacją całego europejskiego sektora produkcji świń, część krajów Wspólnoty wnioskowała o wprowadzenie dopłat do prywatnego przechowalnictwa.

Jak informuje FAMMU/FAPA nowy Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju wsi Phil Hogan odrzucił wspólny wniosek kilku państw członkowskich. O pomoc apelowały: Dania, Belgia, Węgry, Holandia, Litwa, Irlandia oraz Austria.

Zdaniem Komisji, takie wsparcie nie rozwiązałoby problemów sektora wieprzowego, czyli nadwyżki mięsa, a jedynie obciążyłyby podatników kwotą 100 mln euro.

Dopłaty do prywatnego przechowalnictwa ostatni raz wprowadzono w 2011 r. obserwowaliśmy wówczas bardzo wysokie ceny pasz. Trudną sytuację producentów świń i przedsiębiorców handlujących mięsem dodatkowo pogorszyła wtedy afera dioksynowa w Niemczech, która na początku 2011 r. spowodowała gwałtowne załamanie cen żywca, które w Polsce jeszcze dość dobrze pamiętamy.

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny jest uruchamiany okresowo i ma na celu osiągnięcie stabilizacji rynku wieprzowiny poprzez zagospodarowanie sezonowych nadwyżek produkcyjnych.

Zdjęcie nadwyżek produkcyjnych z rynku może mieć charakter czasowy, kiedy po okresie przechowywania wieprzowina trafia na rynek wewnętrzny UE, lub stałe, kiedy wieprzowina objęta mechanizmem zostaje wywieziona poza obszar celny UE. Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny uruchamiany jest przez Komisję Europejską na wniosek państw członkowskich UE, gdy cena tusz wieprzowych na rynku UE, ustalona na podstawie cen notowanych w państwach członkowskich, spadnie poniżej 103% ceny bazowej (ustalanej urzędowo dla półtusz) i istnieje prawdopodobieństwo, że utrzyma się na tym poziomie.

KE w rozporządzeniu uruchamiającym mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania określa: wykaz produktów objętych mechanizmem, minimalne ilości produktów, na które można składać wnioski (oferty przetargowe), okres przechowywania oraz wysokość zabezpieczenia. Stawki dopłat mogą być ustalone z góry przez Komisję Europejską lub w drodze przetargu.

Przedmiotem dopłat do prywatnego przechowywania może być wieprzowina:
 sklasyfikowana zgodnie z klasyfikacją EUROP,
 pochodząca ze zwierząt, których chów prowadzony był przynajmniej przez ostatnie 2 miesiące na terenie UE i których ubój nastąpił nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni.