Komisja Europejska ponawia nacisk na państwa członkowskie, aby zapewniły one pełne stosowanie zakazu stosowania oddzielnych zagród dla loch od dnia 1 stycznia 2013 r. Dyrektywa Rady 2008/120/WE w sprawie ochrony świń zawiera wymóg, aby od dnia 1 stycznia 2013 r. lochy i loszki (niedojrzałe samice świń) były trzymane w grupach w ciągu około 2,5 miesiąca ciąży we wszystkich gospodarstwach trzody chlewnej utrzymujących 10 loch lub więcej. W rezultacie świnie będą przeniesione z oddzielnych wąskich zagród do systemów dbających o dobrostan zwierząt.

To przede wszystkim państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy Rady 2008/120/WE i od 2001 r. miały one dopilnowywać, aby jej przepisy były stosowane przez sektor rolnictwa.

- Konsumenci europejscy mają wysokie oczekiwania, co do jakości żywności, a rolnicy mają duże wymagania odnośnie do warunków równej konkurencji. Trudno jest uwzględnić te kwestie i jednocześnie sprostać wyzwaniom gospodarczym, przed jakimi stoi nasze rolnictwo. Państwa członkowskie miały dwanaście lat na wprowadzenie w życie przepisów wspomnianej dyrektywy, a Komisja wykorzysta swoje uprawnienia i podejmie działania przeciwko tym państwom członkowskim, które nie przestrzegają zasad dotyczących utrzymania loch – mówi John Dalli, Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.
 
Zakaz stosowania oddzielnych zagród dla loch jest odpowiedzią na wezwania w szczególności ze strony zachodnich konsumentów unijnych, aby poprawić jakość artykułów spożywczych i zdrowie zwierząt w Unii Europejskiej. Stanowi on ważny przełom w rozwoju dobrostanu zwierząt i został uzgodniony wspólnie przez państwa członkowskie, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wiarygodnych naukowych dowodów na to, że dobrostan loch jest poważnie zagrożony, gdy są one trzymane w oddzielnych zagrodach. Dodatkowe korzyści z nowego systemu trzymania loch to wyraźne większe szanse przeżycia nowonarodzonych prosiąt, jak również zwiększenie produktywności loch.

W ciągu ostatniego roku Komisja wielokrotnie wzywała o przygotowania się do zbliżającego się terminu, ale stało się jasne, że wiele państw członkowskich nadal nie spełnia odpowiednich wymagań.

Komisja będzie w dalszym ciągu zwracała uwagę państw członkowskich na znaczenie wprowadzenia w trybie pilnym wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą Rady 2008/120/WE i dalszego dostarczania przejrzystych i zharmonizowanych danych na temat wdrożenia systemu grupowego utrzymania loch.