Ponadto, zdaniem KE, ograniczona dostępność wieprzowiny na rynku UE może również prowadzić do zmiany nawyków żywieniowych. Istnieje jednak wysokie ryzyko wybuchu ASF w europejskich krajach eksportujących - co ma poważne konsekwencje dla rynków i cen.

Jak prognozuje KE, wzrost światowego popytu na wieprzowinę doprowadzi w krótkim okresie do wzrostu produkcji wieprzowiny w UE, a także do dalszego wzrostu cen. To ostatnie może jednak prowadzić do większego spadku konsumpcji w UE. Jednak w miarę ożywienia azjatyckiego rynku mięsa produkcja w UE, wraz z cenami wieprzowiny, gwałtownie spadnie, Jednak produkcja wieprzowiny w UE będzie również długoterminowo ograniczona decyzjami politycznymi, w szczególności wynikającymi z problemów środowiskowych w kilku państwach członkowskich UE (np. w Niemczech i Holandii).

Wysokim ryzykiem są również utrzymujące się przypadki ASF w Europie Środkowej i Wschodniej oraz możliwe nadmierne rozprzestrzenianie się choroby w Niemczech i innych krajach. Wybuch ASF wśród głównych eksporterów wieprzowiny w UE - Niemiec, Hiszpanii, Danii i Francji - również poważnie zagroziłby europejskiemu eksportowi. Obecnie ASF dotyczy około dziesięciu krajów Unii Europejskiej, w szczególności Bułgarii, Rumunii i Polski.

Wzrost popytu i cen na rynku światowym spowoduje silny wzrost produkcji w wielu krajach, zwłaszcza tych, które mają dostęp odpowiednio do rynków azjatyckiego i chińskiego. Dotyczy to zarówno krajów UE, takich jak Hiszpania, jak i Brazylii lub USA.
KE uważa jednak, że gdy tylko chińska produkcja zacznie odbudowywać się, to produkcja i ceny w UE (a także w innych regionach) gwałtownie spadną. Do końca okresu objętego prognozą (2030 r.) produkcja w UE mogłaby następnie powrócić do poziomów sprzed 2018 r., ponieważ wielu konsumentów nie powróci do konsumpcji wieprzowiny.

Ponadto KE uważa, że ​​trendy konsumenckie w UE wskazują na wzrost alternatywnego korzystania z żywności pochodzenia roślinnego, co również zmieni przyszłą konsumpcję białka. Jednak spadek konsumpcji mięsa w UE powoduje dodatkową presję na europejskie ceny mięsa. Według prognoz przewiduje się, że spadną one o prawie jedną piątą do 2030 r.

Ze względu na popyt w Chinach eksport wieprzowiny przez UE znacznie wzrósł w 2019 r. Oczekuje się, że dostawy pozostaną wysokie w okresie prognozy, osiągając wartość szczytową około 2022 r. Następnie KE spodziewa się eksportu przekraczającego 4 miliony ton, w porównaniu do około 2,7 miliona ton w poprzednim roku.
Potem jednak eksport spadnie w wyniku ożywienia chińskiej podaży. Jednak oczekuje się, że eksport z UE pozostanie wyższy niż obecnie do 2030 r., ponieważ inni importerzy w Azji mogą nie być w stanie w pełni odzyskać możliwości produkcyjnych po ASF. Ważnymi niepewnościami w okresie prognozy jest także rozwój popytu w Chinach i pytanie, czy ASF nie wybuchnie w ważnych krajach eksportujących do UE. Wtedy mogą wystąpić znaczne zawirowania i zakłócenia na europejskim rynku wewnętrznym.

Spożycie wieprzowiny na mieszkańca już spada w wielu państwach członkowskich UE, ponieważ konsumenci wolą drób, który jest tańszy i uważany za zdrowszy. Wysokie ceny wieprzowiny we wczesnych latach okresu prognostycznego powinny przyspieszyć ten trend.

Ceny wieprzowiny w UE już obecnie silnie rosną w wyniku chińskiego popytu i powinny nadal rosnąć w 2020 r. Pozostaną one wysokie, dopóki chińska produkcja nie wzrośnie, a następnie mogą gwałtownie spaść, w zależności od tempa ożywienia i rozwoju produkcji w UE i jej konkurentach (USA, Brazylia, Kanada).

Komisja oczekuje, że średnie ceny świń w Europie wzrosną do 1 952 euro za tonę do 2020 r. Jednak, gdy tylko produkcja w Chinach wzrośnie, oczekuje się, że do 2024 r. ceny w UE spadną do 1460 i ustabilizują się na poziomie około 1500 euro za tonę do końca okresu objętego prognozą.

Ponadto, zdaniem KE, presja cenowa opiera się na oczekiwaniu większej konwersji żywienia na białko roślinne w UE. Związany z tym spadek konsumpcji mięsa w UE wywiera dodatkową presję na ceny mięsa. Spadek cen producenta zwiększyłby jednak konkurencyjność unijnego sektora mięsnego (w tym wołowiny i drobiu) na rynkach światowych, prowadząc do wzrostu eksportu i spadku importu.