Kryzys koronawirusa gwałtownie wstrząsnął również europejskim rynkiem trzody chlewnej. Komisja Europejska przedstawiła prognozy dotyczące dalszego rozwoju rynku.

KE oczekuje, że produkcja wieprzowiny w UE 27 nieznacznie wzrośnie w 2020 r. w tym samym czasie konsumpcja gwałtownie spadnie o prawie 3 procent.

Pandemia Covid-19 i związany z nią wpływ ekonomiczny są decydującym czynnikiem w bieżącym rozwoju rynku. W UE łańcuch żywnościowy okazał się szczególnie odporny, pisze Komisja Europejska w swojej średniookresowej perspektywie rynków rolnych. Rolnicy i przetwórcy nadal dostarczali żywność w tych trudnych czasach. Supermarkety i sklepy spożywcze były otwarte przez cały okres lockdownu.

Komisja uważa, że ​​wraz ze stopniowym znoszeniem w całej UE środków blokujących związanych z koroną i wakacjami popyt, zwłaszcza catering powinien powrócić do normalnego poziomu. Wciąż istnieje jednak wiele niepewności, co do ożywienia gospodarczego, a tym samym rozwoju popytu w UE i na świecie.

Komisja jest przekonana, że ​​zwłaszcza prognozowany zasięg recesji gospodarczej jest tak duży, że można spodziewać się gwałtownego wzrostu bezrobocia w UE, co będzie miało negatywny wpływ na konsumpcję prywatną.

Jednak efekty działań stymulacyjnych, zwłaszcza w związku z budżetem europejskim na lata 2021-2027, oraz siła ożywienia, zwłaszcza na rynkach eksportowych, powinny stymulować popyt i podaż, a także mieć bezpośredni wpływ na ceny, a tym samym na rentowność sektora rolnego i sektora spożywczego.

Komisja zakłada, że ​​produkcja wieprzowiny w UE -27 nieznacznie wzrośnie w 2020 r., ale pozostanie poniżej poziomu z 2018 r. Jednocześnie bardzo gwałtownie spada spożycie wieprzowiny o prawie 3 proc. - do najniższego poziomu w tym tysiącleciu. Po raz pierwszy spożywa się mniej niż 30 kg wieprzowiny na mieszkańca. Stopień samowystarczalności Europejczyków w zakresie wieprzowiny wzrósł o prawie 5 punktów procentowych do aż 136 procent.

W tym samym czasie eksport wieprzowiny - zwłaszcza do Chin - wzrósł do nowego rekordowego poziomu 6,2 mln ton. To kolejne 563 tys. ton, czyli 10 proc. więcej niż poprzedni rekord eksportu z poprzedniego roku. W świetle ciągłego rozprzestrzeniania się ASF w Chinach analitycy spodziewają się dalszego spadku populacji świń w tym kraju. Obecne powodzie w delcie Jangcy i związane z nimi odnowienie rozprzestrzeniania się ASF również powinny się do tego przyczynić.

KE przewiduje dalszy spadek produkcji chińskiej wieprzowiny o 15–25 proc. w 2020 r. i dalszy wzrost popytu importowego. Import wieprzowiny do Chin wzrósł już w kwietniu o 170 procent rok do roku. Przyniosło to korzyści zarówno UE, jak i innym dostawcom - takim jak USA, Brazylia i Kanada. Udział eksportu tych ostatnich krajów do Chin wzrósł odpowiednio wzrósł o 19, 9  i 7 proc.) kosztem UE (55 procentowy udział).

Ceny świń gwałtownie wzrosły w 2019 r. - czasami znacznie powyżej 2,0 euro. Jednak podczas pandemii ceny spadły poniżej średniej z 5 lat. Powodem był malejący popyt ze strony gastronomii.

W ciągu ostatnich kilku tygodni ceny wieprzowiny przynajmniej ustabilizowały się po tym, jak popyt ze strony usług gastronomicznych i globalny popyt wzrósł.