Według danych przedstawionych przez Komisję Europejską, w pierwszym kwartale bieżącego roku eksport żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych wyniósł 896 tys. ton. Był on tym samym o 26 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2015 roku. W strukturze eksportu dominuje mięso mrożone, podroby i słonina.
Główny kierunek eksportu to rynki azjatyckie – Chiny, Hongkong, Japonia, Filipiny i Korea Południowa. Z wyjątkiem Korei na wszystkich wymienionych rynkach zaobserwować można było wyraźny wzrost importu Unijnej wieprzowiny. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku Chiny zakupiły o 75 proc. więcej mięsa i produktów wieprzowych. W przypadku Hongkongu wzrósł przede wszystkim import podrobów wieprzowych, których w pierwszym kwartale roku przywieziono o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Chiny i Hongkong to dla Unii Europejskiej dwa główne rynki zbytu podrobów wieprzowych – w omawianych okresie wywieziona tam blisko 75 proc. produkcji tego towaru.
Z kolei Japonia i Korea Południowa w głównej mierze importowała w tym okresie mięso mrożone.
Spośród wszystkich państw UE największy wzrost eksportu odnotowano w pierwszym kwartale roku w Niemczech, Hiszpanii i Danii. Jak prognozują eksperci, w drugiej połowie roku możliwy jest spadek produkcji wieprzowiny w UE, co w połączeniu z dynamicznie wzrastającym eksportem może przyczynić się do dalszego wzrostu cen skupu świń.