Rocznie krajowe przetwórnie wypuszczają na rynek blisko 1,5 miliona ton pasz rzepakowych, z czego zdecydowaną większość stanowi śruta poekstrakcyjna. To ogromny zasób białka paszowego, które może stanowić wartościową alternatywę dla importowanej śruty sojowej. Niestety krajowa produkcja zwierzęca wciąż nie wykorzystuje w tkwiącego w paszach rzepakowych potencjału. Blisko 40 proc. produkowanej w krajowych zakładach tłuszczowych śruty trafia na eksport. Jednocześnie w jej miejsce sprowadzamy gigantyczne ilości białka sojowego. O ile sektor produkcji bydła i mleka dość chętnie wykorzystuje wspomniane pasze, to w żywieniu trzody chlewnej wykorzystanie pasz rzepakowych wciąż budzi wiele wątpliwości. Poniekąd wynikają one z zaszłości historycznych: ze względu na niekorzystne cechy fitochemiczne dawnych odmian rzepaku, produkowana z nich pasza faktycznie cechowała się wysokimi poziomami substancji antyżywieniowych. Tym samym przydatność paszowa takich komponentów rzeczywiście była ograniczona. Wysoka jakość współcześnie produkowanej śruty rzepakowej sprawia jednak, że przy jej udziale z powodzeniem uzyskiwać możemy wyniki produkcyjne porównywalne z tymi, jakie osiągamy żywiąc zwierzęta białkiem sojowym.

Nie oznacza to jednak, że białko rzepakowe sprawdzi się w żywieniu każdej grupy produkcyjnej świń. Musimy również pamiętać, że wykorzystanie jej w nadmiarze przynieść może więcej szkód niż korzyści. Jako, że zastosowanie białka rzepakowego wciąż wiąże się z wieloma wątpliwościami, zdecydowaliśmy, aby właśnie to zagadnienie było jednym z przewodnich tematów organizowanej przez naszą redakcję konferencji "Nowoczesna Produkcja - Świnie". Wykład na ten temat wygłosi dr inż. Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W czasie prelekcji specjalista opowie między innymi o tym jakie dawki śruty rzepakowej można stosować w żywieniu poszczególnych grup zwierząt, przedstawi również wyniki produkcji osiągane przy udziale tego komponentu.

Wykład doktora Schwarza poprzedzi panel dyskusyjny, w czasie którego zaproszeni goście postarają się opowiedzieć między innymi o tym jak bezpiecznie żywić świnie paszami rzepakowymi, oraz w jaki sposób zwiększyć popularność wykorzystania tego rodzaju białka w krajowej produkcji trzody chlewnej.

Szósta edycja konferencji "Nowoczesna Produkcja - Świnie" odbędzie się już 20 lutego w Ciechocinku (woj. kujawsko - pomorskie).

Już dziś zgłoś swój udział w spotkaniu!