Ogniska ASF są zmorą producentów trzody chlewnej. Wystąpienie choroby na fermie bezdyskusyjnie wiąże się z ubiciem całego stada. Rolnikom których spotkało to nieszczęście zależy na tym, aby jak najszybciej wznowić produkcję, co nie jest możliwe bez ponownego zasiedlenia obiektów. Jakie procedury należy spełnić aby było to możliwe? Dróg do tego celu jest kilka.

Trzy warianty postępowania

Przepisy mówiące o tym w jaki sposób dokonać można ponownego zasiedlenia obiektów określa rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Wariantem najprostszym (acz przez wielu hodowców niedopuszczalnym) jest zasiedlenie obiektu po upływie przynajmniej 6 miesięcy od daty likwidacji i dezynfekcji ogniska. W takim wypadku służby weterynaryjne odstępują od wszelkich możliwych czynności i rolnik może swobodnie zasiedlić gospodarstwo.

 

W praktyce niewielu producentów jest w stanie pozwolić sobie na półroczny przestój w produkcji. Na szczęście da się tego uniknąć. Istnieją ku temu dwie drogi.

W pierwszym wariancie, po upływie minimum 40 dni od daty likwidacji ogniska w gospodarstwie umieszcza się zwierzęta wskaźnikowe, które mogą pochodzić z obszarów wolnych od choroby, ale także z gospodarstw ze stref objętych ograniczeniami. Warunkiem jest wcześniejsze przebadanie świń pod kątem obecności przeciwciał. Po 45 dniach od momentu zasiedlenia zwierzęta wskaźnikowe są badane ponownie pod kątem obecności przeciwciał specyficznych wobec ASF. Jeżeli wyniki są negatywne, wówczas możemy dokonać pełnego zasiedlenia stada.

Druga procedura pozwala na pełne zasiedlenie fermy w czasie krótszym niż wspomniane 45 dni, przy czym wymaga to zakupu zwierząt pochodzących spoza obszarów objętych ograniczeniami. Obiekty muszą być zasiedlone w ciągu max 20 dni, a w takim wypadku po 45 dniach również należy dokonać badania pod kątem występowania ASF.