Jak czytamy w najnowszym Agro Nawigatorze, z danych Eurostatu wynika, że produkcja mięsa wieprzowego w krajach Unii Europejskiej, mierzona masą ubojów, w okresie od stycznia do kwietnia tego roku zmalała o 8,8 proc. w ujęciu rocznym, z czego tylko w kwietniu spadek wyniósł ponad 12 proc. rok do roku. Największe obniżki odnotowano w Danii (-19,6 proc. rok do roku), co wiązać można ze znaczącym pogorszeniem się relacji cen duńskiego mięsa w stosunku do średniej UE w 2022. Silnie malała produkcja w Holandii (-12,2 proc. rok do roku) oraz w Niemczech (-8,6 proc. rok do roku).

Z danych S&P Global wynika, że na początku maja pogłowie świń w tym kraju było niższe o 7,3 proc. rok do roku i o ok. 16 proc. w stosunku do analogicznego okresu przed dwoma laty. Pomimo poprawy opłacalności, ferm trzody chlewnej w Niemczech ubywa w związku ze zmianami w przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt i środowiska. W Polsce w pierwszych czterech miesiącach 2023 uboje trzody zmalały o 7,5 proc. rok do roku.

Spada konsumpcja wieprzowiny w Polsce

W 2022 ujemne saldo w polskim handlu mięsem wieprzowym osiągnęło rekordowy poziom 382 tys. ton, oznaczając coraz większe uzależnienie sektora przetwórczego od surowca z importu. Pierwsze cztery miesiące 2023 przyniosły jednak spadek przywozu mięsa (i jednocześnie ujemnego salda w handlu) o 16 proc. rok do roku, co przy zmniejszonej krajowej produkcji oznaczałoby spadek wewnętrznej konsumpcji. Byłaby to kontynuacja tendencji z 2022, kiedy spożycie mięsa innego niż drób w gospodarstwach domowych wg GUS zmalało o blisko 3 proc.

Ceny tuczników biją kolejne rekordy

Notowania cen tuczników na niemieckiej „dużej giełdzie” na koniec czerwca osiągnęły rekordowy poziom 2,50 EUR/kg, co oznacza, że były wyższe o 35 proc. rok do roku. Wzrosty cen są silnie uwarunkowane ograniczeniami wewnętrznymi. Dynamika cen między rynkiem unijnym a azjatyckim wyraźnie się różni – przeciętna cena trzody w Chinach w połowie czerwca była niższa o 9 proc. rok do roku W Polsce przeciętna cena skupu trzody w czerwcu ukształtowała się na poziomie 9,16 zł/kg (MRiRW) i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 36 proc.

 

Maleją koszty żywienia świń

Z danych resortu rolnictwa wynika, że ceny mieszanki pełnoporcjowej dla trzody chlewnej w maju były o ok. 15 proc. niższe w relacji rocznej a relacja cen skupu trzody chlewnej do cen pasz ukształtowała się na najwyższym poziomie w minionej dekadzie, o 57 proc. wyższym niż przed rokiem.

 

Lepsze wskaźniki opłacalności chowu trzody chlewnej wspierać mogą tezę o wyhamowaniu spadków (a być może nawet odbicia) pogłowia w drugiej połowie roku.

Jak będą kształtowały się ceny tuczników?

Analitycy oczekują,, że roczna dynamika cen skupu trzody chlewnej w drugiej połowie roku zmniejszy się do 9-15 proc. rok do roku wobec około 45 proc. proc. rok do roku w pierwszej połowie 2023. Wciąż nie wykluczamy możliwości spadków cen w relacji rocznej na koniec 2023. Ceny będą podążać za spadkami na rynku pasz, choć ryzykiem może być tempo zmian produkcji w UE w warunkach dużej niepewności i zmian regulacyjnych oraz wciąż występującego ASF. Poprawa sytuacji konsumentów może wzmocnić popyt krajowy, jednak czynnikiem wspierającym spadki będą niższe ceny drobiu