Jak czytamy w najnowszej „AGROmapie” przygotowywanej cyklicznie przez analityków banku Credit Agricole, od czerwca bieżącego roku obserwujemy silną korektę cen trzody chlewnej, które wytraciły już ponad połowę wzrostu z pierwszych miesięcy br. Co istotne, dzieje się to pomimo oddziaływania korzystnych czynników sezonowych. Główną przyczyną korekty cen jest spadek chińskiego popytu na importowaną wieprzowinę, co doprowadziło do nadpodaży na unijnym rynku trzody chlewnej. Zgodnie z danymi USDA pogłowie świń w Chinach zwiększyło się w 2020 r. do 406,5 mln sztuk wobec 310,4 mln sztuk w 2019 r. (+31,0%). Oznacza to, że Chiny w znacznym stopniu odbudowały już swoje pogłowie trzody chlewnej, po tym jako doszło do jego silnego spadku ze względu na straty związane z ASF. Uważamy, że najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek cen skupu trzody chlewnej, do czego przyczynią się dodatkowo niekorzystne efekty sezonowe.

Przy zakupie pasz dla świń przejrzyj oferty na Giełdzie Rolnej

Kiedy tuczniki zaczną drożeć?

Zdaniem ekonomistów ponownego wzrostu cen można oczekiwać dopiero w pierwszym kwartale 2022 r. czemu sprzyjać będzie obserwowany obecnie spadek pogłowia świń w UE ze względu na niską opłacalnośc produkcji, a także dalszy wzrost popytu wewnętrznego w UE, głównie ze strony kanału HoReCa, wraz z wygasaniem pandemii. Głównym czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza jest rozprzestrzenianie się ASF oraz dalszy przebieg pandemii. W okresie I-VII 2021 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) spadła o 4,6% r/r wobec wzrostu o 2,0% w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu żywca wyniosła w sierpniu 5,16 zł/kg (+2,6% r/r), a cena pasz dla świń 1,61 zł/kg (+10,6% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w sierpniu na poziomie 3,20 wobec 3,45 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych analitycy prognozują, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,50 zł/kg oraz 5,40 zł/kg na koniec 2022 r.