Gdy u świń rosnących przyrosty dzienne, a także mięsność, są niższe od oczekiwanych, jedną z przyczyn może być zbyt niski poziom m.in. energii, białka, aminokwasów czyli składników odżywczych paszy. W takiej sytuacji należy przesłać próbkę paszy do analizy chemicznej w laboratorium, a wynik badania zawartości składników mieszanki będzie można porównać z normami żywieniowymi dla danej kategorii zwierząt. Jednak nie zawsze powodem słabych wyników w tuczu jest pasza.

W pierwszej kolejności wykluczyć należy występowanie schorzeń o charakterze przewlekłym, bardzo często występujących u świń, a związanych ze stanami zapalnymi górnych dróg oddechowych. Postać przewlekła zespołu oddechowego świń jest powodem zmniejszenia przyrostów dziennych i pogorszenia wykorzystania paszy o 0,1-0,3 kg, a przez to tucz wydłuża się o 1 do 4 tygodni.

Według badania ankietowego amerykańskiego Krajowego System Monitorowana Zdrowia Zwierząt przeprowadzonego wśród tamtejszych producentów trzody chlewnej, producenci świń jednoznacznie wskazywali choroby układu oddechowego jako przyczynę znacznej części strat w produkcji. Nie chodzi tu tylko o poziom wykorzystania paszy ale i o zwiększoną śmiertelność zwierząt. Choroby układu oddechowego stanowiły najczęstszą wskazywaną przez producentów przyczynę śmiertelności: 44,2 proc. w grupie prosiąt odsadzonych oraz 61,1 proc. w grupie warchlaków i tuczników.

Jeżeli zwierzęta są zdrowe, to należy przeanalizować, czy w paszy jest prawidłowy stosunek białka i aminokwasów do zawartości energii. Szczególnie w początkowym okresie tuczu, zwierzęta o wysokim potencjale odkładania białka w przyroście masy ciała reagują na zbyt niski poziom energii w paszy. Dlatego przy sporządzaniu mieszanki na pierwszy okres tuczu, nie powinno się stosować zbyt dużej ilości komponentów paszowych obniżających zawartość energii w paszy, natomiast korzystnym działaniem jest dodanie oleju roślinnego. Dodatek 1 proc. oleju w miejsce 1 proc. otrąb pszennych zwiększa koncentrację energii o około 0,3 MJ/kg.

Zawartość energii w paszy można podnieść poprzez zwiększenie udziału zbóż o wysokiej zawartości energii (kukurydza, pszenica), lub ograniczenie udziału pasz o niskiej zawartości energii (np. otręby, śruta rzepakowa). Zastosowanie enzymów paszowych, które poprawiają strawność składników paszy powoduje także zwiększenie ilości dostępnej energii dla tuczników. Każda poprawa strawności paszy w pierwszym okresie tuczu jest istotna ponieważ potencjał wzrostu świń wysokomięsnych często przewyższa ich możliwości pobrania paszy.