Wykaz zawiera wszystkie knurki, które pod względem zbiorczej  wartości hodowlanej BLUP przewyższają o jedno odchylenie standardowe średnią krajową dla danej rasy. Informacje podane to, oprócz identyfikującego zwierzę numeru własnego, oznaczenia filii POLSUS, numeru stada, z którego pochodzi knurek oraz rasy, także wartość hodowlana BLUP oszacowana  dla przyrostów dziennych, dla mięsności, dla liczby prosiąt żywo urodzonych a także dla liczby prosiąt odchowanych do 21 dnia życia.