Jedynie Dania była za jego terminowym wprowadzeniem. Zgodnie z dyrektywą Rady nr 2008/120/WE, z dniem 1 stycznia
2013 r. lochy w okresie między 4 tygodniem po pokryciu do 1 tygodnia przed planowanym wyproszeniem należy utrzymywać grupowo.

Producenci postulują opóźnieniem terminu wymiany kojców. Według nich przemawiają za tym przede wszystkim powody ekonomiczne. Jednak mało prawdopodobne, aby Komisja wyraziła zgodę na zmianę przepisów, bo zgoda na odsunięcie w czasie zakazu stosowania kojców
pojedynczych byłaby posunięciem niesprawiedliwym wobec tych producentów, którzy już zdołali zainwestować w kojce grupowe, ze względu na zakłócenie konkurencji.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl