W gospodarstwie rolnym w Klewkach w gminie Purda stwierdzono występowanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) - podał w środę warmińsko-mazurski wojewódzki lekarz weterynarii.

67. ognisko ASF potwierdzono w Klewkach, w gminie Purda w woj. warmińsko-mazurskim, w odległości ok. 9 km od ostatniego ogniska, potwierdzonego w tym regionie 21 sierpnia br.

Z kolei gmina Purda poinformowała na swojej stronie internetowej, że likwidacja stada rozpocznie się w środę. Przypomniała, że wirus nie jest groźny dla człowieka, a zagrożenie dotyczy hodowli świń, nawet pojedynczych sztuk.

"Wokół miejsca zakażenia zostaną utworzone dwie strefy - jedna w promieniu 3 km od ogniska (strefa zapowietrzona), druga 7 km od pierwszej (strefa zagrożenia)" - podano w komunikacie.

To siódme tegoroczne ognisko ASF u trzody na Warmii i Mazurach. Poprzednie wykryto w dwóch gospodarstwach w Rusi w gminie Stawiguda, a wcześniej w Bukwałdzie koło Dywit, we wsi Marchewki w gminie Prostki, w Sarnowie w gminie Lidzbark Warmiński oraz w Olecku.

Od początku roku w regionie stwierdzono również ponad 1100 przypadków ASF u dzików (PAP).

Główny Inspektorat Weterynarii nie podał jeszcze szczegółów w zakresie kolejnych, zaznaczonych dzisiaj, na urzędowej mapie ognisk ASF.

Mimo tego, widzimy, ze są to zdarzenia zlokalizowane w pobliżu wcześniejszych ognisk na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny.

68. ognisko potwierdzono w gm. Susiec, w powiecie tomaszowskim,

69. ognisko ASF potwierdzono w gm. Tyszowce w pow. tomaszowskim,

70. ognisko ASF potwierdzono w gm. Księżpol, w pow. biłgorajskim,

71. ognisko ASF potwierdzono w gm. Tyszowce, w pow. tomaszowskim.

Na bieżąco będziemy informować o najnowszych doniesieniach w tym temacie.

Aktualizacja za Głównym Inspektoratem Weterynarii:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 67 - 71 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 25 sierpnia 2020 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Powyższe ogniska zostały stwierdzone w województwie lubelskim oraz warmińsko - mazurskim, w gospodarstwach położonych na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE.

67 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych w gospodarstwie, w którym utrzymywano 151 świń, położonym w miejscowości Klewki, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

68 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie, położonym w miejscowości Kunki, gmina Susiec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie. Ognisko zostało wykryte w wyniku likwidacji świń w tym gospodarstwie, wyznaczonym jako kontaktowe do ogniska wcześniej stwierdzonego w tej miejscowości.

69 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych w gospodarstwie, w którym utrzymywano 17 świń, położonym w miejscowości Czartowiec, gmina Tyszowce, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.

70 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych w gospodarstwie, w którym utrzymywano 9 świń, położonym w miejscowości Markowicze, gmina Księżpol, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

71 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 świń, położonym w miejscowości Perespa, gmina Tyszowce, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.