Tym samym całkowita liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń wzrosła w naszym kraju do 30. W tym roku to już siódme stwierdzone zachorowanie w stadach świń. Tym razem dwa ogniska choroby wykryto na terenie powiatu bialskiego. Pierwsze z nich w gospodarstwie położonym na terenie gminy Leśna Podlaska (stado wielkości 6 świń), drugie zaś w gminie Konstantynów (stado liczące 3 świnie).

Obydwa gospodarstwa znajdowały się w tzw. strefie niebieskiej, czyli obszarze zagrożenia. Na terenie obu gmin wystąpiły już zarówno ogniska ASF u świń, jak i przypadki pomoru w populacji dzików.

W obu gospodarstwach wdrożono procedury związane z likwidacją ognisk choroby.