Przypomnijmy, że na początku marca br. Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii zgłosił do Komisji Europejskiej wniosek o zmniejszenie zasięgu obszaru zagrożenia, który dotyczył 77 gmin lub części gmin w woj. podkarpackim, lubelskim, warmińsko - mazurskim, mazowieckim oraz podlaskim. W części tych gmin nie notowano nawet ognisk ASF, czasami tylko sąsiadowały z gminami, gdzie wystąpiło ognisko.

Komisja zgodziła się wówczas na częściowe zmniejszenie zasięgu obszaru zagrożenia (strefa niebieska) w związku z regionalizacją dotyczącą występowania ognisk ASF.

KE zaakceptowała wówczas jedynie częściowo wniosek strony polskiej, zniesienie tzw. strefy niebieskiej dotyczyło jedynie 10 gmin. Polska nadal wnioskowała o zmianę statusu wspomnianych obszarów w zakresie zmian regionalizacji w pozostałych gminach.

7 kwietnia br. wystosowano kolejne pismo do KE, w którym wskazano,  że odmowa ze strony Komisji Europejskiej procedowania zmian w zakresie znoszenia restrykcji z obszarów wymienionych w części III załącznika do decyzji nr 2014/709/UE, stawia stronę polską w negatywnym świetle w oczach partnerów handlowych.

Aktualnie KE wyraziła zgodę na kolejne zniesienie stref niebieskich. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o publikacji w dniu 18 maja 2020 r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/662 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Ww. decyzja zmienia zasięg obszarów (obszaru zagrożenia oraz obszaru objętego ograniczeniami) wymienionych w załączniku do przedmiotowej decyzji.

Jak czytamy w komunikacie GLW - W województwie warmińsko-mazurskim oraz w woj. lubelskim niektóre gminy lub ich części zostały przeniesione z obszaru zagrożenia (tzw. strefy niebieskiej ASF) do obszaru objętego ograniczeniami (tzw. strefy czerwonej ASF):

·       Woj. warmińsko-mazurskim:

- w powiecie ełckim: Stare Juchy

- w powiecie olsztyńskim: Kolno

- w powiecie ostródzkim: Małdyty

·       W woj. lubelskim:

- w powiecie lubartowskim: Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów

- w powiecie łukowskim: Adamów

- w powiecie biłgorajskim: Tereszpol

- w powiecie zamojskim: Zwierzyniec

- w powiecie lubelskim: Głusk

- w powiecie świdnickim: Mełgiew, Świdnik

W związku z przypadkami ASF, które zostały potwierdzone na obszarze objętym ograniczeniami, jednakże w bliskiej odległości od granicy z obszarem ochronnym w woj. wielkopolskim strefa czerwona w tym obszarze powiększona została o część obszaru dwóch gmin. Mowa tu o następujących terenach:

- część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim

- część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0662&from=PL