Ze strefy czerwonej uwolniono gminy fragmenty gmin województwa warmińsko - mazurskiego (w powiecie olsztyńskim i działdowskim), a także gminy (lub ich części) należące do województwa małopolskiego (powiat tarnowski) i podkarpackiego (powiat dębicki). Największe zmiany nastąpiły w powiecie tarnowskim, w przypadku którego strefa czerwona liczy obecnie tylko trzy gminy. W pozostałych regionach zmiany są raczej kosmetyczne. W przypadku południowej części kraju na uwolnionych obszarach wprowadzono strefę niebieską, zaś na Warmii - różową. 

Gdzie zdjęto strefę czerwoną? 

W myśl ostatniego rozporządzenie KE strefę czerwoną zdjęto z następujących terenów:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat olsztyński (część gmin Purda i Pasym położona na południe od drogi krajowej nr 53)

- powiat działdowski  (część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544, miasto Działdowo)

Województwo małopolskie:

- powiat tarnowski (gminy Ryglice, Tuchów, Pleśna, Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra, miasto Tarnów)

Województwo podkarpackie:

- powiat dębicki (gmina Pilzno, część gmin Czarna i Żyraków położona na południe od autostrady A4)

Rośnie strefa różowa na Pomorzu

Niestety ostatnie rozporządzenie KE przyniosło złe wieści dla producentów z dwóch gmin województwa pomorskiego. Na skutek ostatniego ogniska ASF w powiecie nowodworskim, strefę różową wprowadzono na fragmencie gminy Nowy Dwór Gdański (część gminy położona na północ od drogi krajowej S7), oraz w należącej do powiatu malborskiego gminie Nowy Staw. 

Sprawdź najnowsze informacje na temat ASF!