Włączenie kolejnych obszarów do obszaru objętego ograniczeniami wynika z wystąpienia przypadków ASF w powiecie gryfińskim (zachodniopomorskie) i ostródzkim (warmińsko-mazurskie). Łącznie do strefy czerwonej włączono teren sześciu gmin, lub ich fragmentów. Mowa tu o następujących terenach:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- część gminy Dąbrówno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądzyń do południowej granicy gminy w powiecie ostródzkim

Województwo lubuskie:

- część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim

Województwo zachodniopomorskie:

- gmina Boleszkowice w powiecie myśliborskim (część gminy już wcześniej włączona była w obręb strefy czerwonej)

- gminy Mieszkowice, Moryń i część gminy Cedynia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim

W województwie zachodniopomorskim zmienił się także zasięg strefy żółtej (obszaru ochronnego). Włączono do niej gminy Chojna, Trzcińsko-Zdrój i pozostały fragment gminy Cedynia.