Zmiany dotyczą pogranicza województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, a bezpośrednio wynikają z ogniska ASF świń, jakie potwierdzono 30 września w niewielkim stadzie świń, znajdującym się  gminie Pakosław. W jego konsekwencji obszar objęty ograniczeniami kat. III (strefa czerwona) wprowadzono w gminach Pakosław i Jutrosin w powiecie rawickim na południowym krańcu woj. wielkopolskiego. 

Ponadto do strefy włączono także część sąsiadującej z powiatem rawicki gminy Żmigród (pow. trzebnicki, woj. wielkopolski. Strefa obowiązywać będzie we fragmencie gminy położonym na zachód od drogi krajowej nr 15.

Nie poszerzono natomiast obrębu strefy niebieskiej (dawnego obszaru ochronnego - wszystkie gminy znajdujące się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od omawianego ogniska już wcześniej włączono do którejś ze stref. 

Od początku roku w dziesięciu województwach naszego kraju potwierdzono 110 ognisk ASF świń. W ich konsekwencji padło, lub zostało ubitych ponad 37 tys. zwierząt.