O pojawieniu się ogniska ASF w okolicach ASF informowaliśmy w minioną sobotę. Choroba pojawiła się wówczas w stadzie liczącym 122 świnie,

Wprawdzie ognisko potwierdzone zostało na obszarze już wcześniej włączonym do obszaru zagrożenia, nie oznacza to że kształt strefy niebieskiej nie zmienił się: włączono do niej następujące obszary:

- cały teren gminy Wieliczki (pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie)

- część gminy Bakałarzewo położoną na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej gra­nicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki  (pow. suwalski, woj. podlaskie).

Dla okolicznych producentów trzody oznacza to kolejne trudności ze zbytem wyprodukowanych tuczników, oraz z utrzymaniem zadowalającej ceny skupu.

Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono sześć ognisk ASF. Wystąpiły one głównie w Polsce zachodniej (woj. lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie), ale także na wschodzie kraju (woj. lubelskie i warmińsko-mazurskie).

Sprawdź aktualny zasięg stref ASF!