Zmiany stref są pokłosiem wystąpienia ognisk ASF świń w powiecie trzebnickim (dolnośląskie) i stalowowolskim (podkarpackie), a także występowania ASF dzików między innymi w powiecie polkowickim (dolnośląskie), gryfińskim (zachodniopomorskie) i ostrowskim (mazowieckie). Niewielkiemu rozszerzeniu uległa również strefa niebieska w województwie zachodniopomorskim.

Gdzie nowe strefy czerwone?

W myśl decyzji KE do obszaru o największych restrykcjach (strefa czerwona) włączono następujące obszary:

Województwo dolnośląskie:

Powiat Wołowski:

- część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od
skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek 

- część gminy Wińsko polożona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko – Smogorzów Wielki

Województwo podkarpackie:

Powiat stalowowolski:

- Gmina Radomyśl nad Sanem

- Gmina Zaklików

Województwo lubelskie:

Powiat janowski:

- Gmina Potok Wielki

Powiat kraśnicki:

- Gmina Trzydnik Duży

- Gmina Gościeradów

Gdzie wprowadzono strefę różową?

Z kolei w następstwie występowania ASF dzików, strefę różową wprowadzono na następujących terenach:

Powiat polkowicki

- Gmina Chocianów

Powiat legnicki

- Gmina Chojnów

Województwo zachodnniomorskie:

Powiat gryfiński

- Gmina Trzcińsko-Zdrój

- część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy

Województwo mazowieckie:

Powiat ostrowski:

- część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę S8 biegnącą od południowej granicy miasta Ostrów Mazowiecka

- Gmina Brok

Powiat węgrowski:

- część gminy Sadowne położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową

- część gminy Łochów położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim

Powiat wyszkowski

— część gminy Brańszczyk położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową

Z kolei strefę niebieską rozszerzono w województwie zachodniopomorskim, gdzie włączono do niej obszar gminy Banie (pow. gryfiński) i Kozielice (pow. pyrzycki).