Mowa tu o ognisku choroby w gminie Chojnów w powiecie legnickim, które potwierdzono 6 września bieżącego roku. W efekcie jego wystąpienia w obręb strefy czerwonej włączono następujące tereny:

Powiat polkowicki:

- gmina Chocianów

Powiat legnicki:

- gmina Chojnów

Powiat złotoryjski:

- gmina Zagrodno

Zmiana zasięgu strefy czerwonej tym razem nie pociągnęła za sobą rozszerzenia obszaru objętego ograniczeniami kat. I (strefa niebieska). 

Warto przypomnieć, że tegoroczna fala ognisk ASF przyniosła ze sobą znaczące rozszerzenie stref czerwonych w naszym kraju. Wprowadzono je między innymi w województwie łódzkim (część powiatów piotrkowskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego, a także wieluńskiego i wieruszowskiego), na północnym Mazowszu (część powiatu żuromińskiego i mławskiego), wschodniej Małopolsce, czy właśnie na północy województwa dolnośląskiego.