Co prawda na terenie województwa łódzkiego ASF (jeszcze) nie występuje, jednak kilka gmin tego regionu już od dłuższego czasu znajdowało się w strefie czerwonej. Wynikało to z potwierdzenia przypadków choroby w bezpośrednim sąsiedztwie granicy województwa. Dotychczas obszar objęty ograniczeniami wprowadzono na terenie czterech gmin: Poświętne, Opoczno i Drzewica w powiecie opoczyńskim, oraz w gminie Sadkowice w powiecie rawskim. Niedawny przypadek ASF potwierdzony w odległości zaledwie 250 metrów od granic województwa sprawił, że strefą czerwoną objęto kolejne obszary.

Mowa tu o gminach Biała Rawska, Regnów w powiecie rawskim, oraz o gminie Kowiesy w powiecie skierniewickim. Nie zmienił się natomiast zasięg strefy żółtej w tej części kraju.

To nie koniec złych wiadomości: do obszaru objętego ograniczeniami włączono kolejne obszary województwa warmińsko-mazurskiego. Ma to związek z niedawnym przypadkiem ASF potwierdzonym w gminie Lubawa (powiat iławski). Do strefy czerwonej włączono wspomnianą gminę oraz miasto Lubawa, a także część gminy wiejskiej Iława położoną na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Iława, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gmin w powiecie Iławskim. Do obszaru zagrożenia włączono też część gminy Dąbrówno położoną na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądzyń do południowej granicy gminy. Gmina Dąbrówno należy administracyjnie do powiatu ostródzkiego. 

W tej części kraju strefę żółtą objęto teren miasta i gminy Nowe Miasto Lubawskie, a także gmin Kurzętnik i Biskupiec (pow. nowomiejski. Oznacza to, że straciliśmy właśnie ostatni skrawek województwa warmińsko-mazurskiego nie włączonego do żadnej ze stref ASF.

Sprawdź sytuację związaną z ASF na naszej mapie!