Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 83 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z 8 września br. Powyższe ognisko zostało stwierdzone w gospodarstwie położonym na obszarze wymienionym w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE.

83. ognisko w 2020 r. stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 81 świń, położonym w miejscowości Pawlichy, gmina Księżpol, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

Na mapie wskazującej na szerzenie się pomoru, zaznaczono już kolejne, 84 ognisko ASF w 2020 r. w gminie Obsza, w powiecie biłgorajskim, na terenie również woj. lubelskiego.

Ostatnie ognisko ASF na Podkarpaciu, które wystąpiło w gm. Jarosław poskutkowały włączeniem do tzw. niebieskiej strefy ASF zakładu mięsnego należącego do grupy „Sokołów”. Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Weterynarii - biorąc pod uwagę fakt, iż ognisko nr 2020/82 zostało potwierdzono na terenie gminy miejskiej Jarosław, gmina ta została włączona w obszar zagrożenia, zgodnie z zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1257 z dnia 7 września 2020 r.

Utworzenie enklaw tzw. białych stref dla tego zakładu mięsnego, jak ma to miejsce na terenie gmin miejskich Sokołowa Podlaskiego i Ełku nie było możliwe w przypadku zakładu w Jarosławiu.

- Za podstawę utworzenia enklaw obejmujących gm. miejską Sokołów Podlaski oraz Ełk, wyłączonych z regionalizacji w przeszłości wskazany został m. in. brak gospodarstw utrzymujących świnie na terenie tych gmin, a tym samym braku zagrożenia wystąpienia ogniska wdanej gminie. W przypadku Jarosławia takiej przesłanki nie było – wyjaśnia Główny Inspektorat Weterynarii.