Siódmy przypadek ASF stanowi grupa sześciu padłych dzików znaleziona w obrębie lasu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w dniu 4 lipca 2014 r. na terenie gminy Gródek (powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 1 km od miejscowości Łużany i ok. 4
km od granicy polsko-białoruskiej.

Od wszystkich padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Badanie wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki z dnia 7 lipca 2014 r.) potwierdziło obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń
we wszystkich badanych próbkach.

Główny Lekarz Weterynarii pragnie podkreślił, iż podobnie jak w 5. i 6. przypadku ASF na terytorium Polski, 7. przypadek ASF u dzików w Polsce zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.