Minęły dwa miesiące od ostatniego ogniska ASF na terenie Polski. Tym razem chorobą wystąpiła w zupełnie innym regionie kraju, jak i w gospodarstwie utrzymującym świnie na zupełnie inną skalę, niż miało to miejce w drugim ognisku ASF w 2020 r. w Wielkopolsce. 

Jak czytamy w komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii 3. ognisko ASF w Polsce w 2020 roku, potwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

3 ognisko w 2020 r. stwierdzono 4 czerwca 2020 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 70 świń, położonym w gminie Włodawa, w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim, w odległości około 550 metrów od granicy z Białorusią. Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami (obszar określony w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE). Na terenie gospodarstwa prowadzono hodowlę świń ras rzadkich (rasa Mangalica), utrzymywanych w systemie otwartym.

W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Sprawdź aktualny zasięg występowania ASF na terenie Polski