To kolejne w ostatnich dniach ognisko ASF które pojawiło się poza dotychczasowymi strefami ASF. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o potwierdzeniu ASF w powiecie włoszczowskim w województwie świętokrzyskim:

 

Gdzie wystąpił ASF?

Kolejne, już 122 ognisko ASF potwierdzono również w województwie świętokrzyskim, miało ono jednak miejsce w innej części regionu. ASF potwierdzono w miejscowości Łosień w gminie Piekoszów (pow. kielecki). Nie jest to wprawdzie pierwsze ognisko choroby w tym powiecie - wcześniej pomór potwierdzono w gminach Chmielnik i Pierzchnica, jednak w tej części powiatu kieleckiego ASF jeszcze nie wystąpił. Teren w którym pojawiła się choroba nie był również objęty żadną ze stref ASF. 

Kolejne obszary zagrożone strefą czerwoną

Oznacza to, że wkrótce kolejne obszary włączone mogą zostać do strefy czerwonej. Zagrożona jest praktycznie cała północno - zachodnia część regionu. Niemal na pewno strefą zostaną objęte gminy Piekoszów, Strawczyn i Łopuszno, niewykluczone również, że strefa rozszerzona będzie na dalsze obszary. 

ASF w Świętokrzyskiem

Pierwsze ognisko ASF w województwie świętokrzyskim potwierdzono 14 października w powiecie staszowskim na południu regionu. Łącznie w tej części województwa potwierdzono dotychczas 3 ogniska ASF. Pod koniec października potwierdzono pierwsze ogniska pomoru w centrum województwa. Na dzień dzisiejszy w Świętokrzyskiem wystąpiło 7 ognisk ASF u świń. Na tym terenie nie występują natomiast ogniska ASF dzików. 

Sprawdź najnowsze informacje na temat ASF