Główny Lekarz Weterynarii poinformował dzisiaj o siódmym ognisku ASF w 2019 r. Stwierdzonym na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 19 czerwca 2019 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Gospodarstwo, w którym utrzymywano 132 świnie, położone jest w gminie Kruklanki, w powiecie giżyckim, w województwie warmińsko-mazurskim, we wcześniej wyznaczonym obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

Wdrożone zostały już procedury związane z likwidacją choroby. Prowadzone jest intensywne dochodzenie epizootyczne mające na celu ustalenie gospodarstw kontaktowych.

Obecne ognisko jest oddalone zaledwie 15 km od ogniska z 17 maja (drugiego w 2019 r.), kiedy to w gospodarstwie liczącym ponad 1700 świń potwierdzono chorobę. W wyniku tamtych zdarzeń wyznaczono wówczas tzw. strefę niebieską, zlikwidowano też trzodę chlewną w jednym z dwóch gospodarstw kontaktowych.

W pobliżu aktualnego ogniska, znajdowano liczne dziki zarażone ASF, najbliższy w odległości ok. 8 km. Okoliczny teren jest mocno zalesiony, gospodarstwo praktycznie sąsiaduje z Rezerwatem Borki i Puszczą Borecką.

Porównując aktualną liczbę ognisk, z sytuacją epizootyczną na terenie Polski z zeszłego roku, liczba tych zdarzeń jest mniejsza. W zeszłym roku do dn. 19 czerwca odnotowano 25 ognisk na terenie kraju, czyli o 18 więcej niż w 2019 r., do dnia dzisiejszego.

Jednak nie przesądza to o sukcesie w zwalczaniu ASF. Zeszłoroczny sezon był wyjątkowy pod względem utrzymujących się wysokich temperatur. Wszystkie prace polowe rozpoczęły się wcześniej, niż w 2019 r. dlatego, po części jest to wiązane z wcześniejszym nasileniem występowania choroby w gospodarstwach.