W najbliższych tygodniach Komisja Europejska skieruje ostrzeżenie do 9 krajów UE, które nie były w stanie wprowadzić w życie wymagań dyrektywy. W tej grupie nadal znajduje się Polska. Chodzi tu o utrzymanie loch i loszek prośnych w kojcach grupowych, od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest dziesięć lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Oprócz Polski problemy z wdrożeniem dyrektywy nadal mają Francja, Niemcy, Irlandia, Belgia, Cypr, Dania, Grecja i Portugalia. Najdalej od 100 proc. wypełnienia dyrektywy jest Portugalia i Cypr.

NPA, czyli brytyjskie Narodowe Stowarzyszenie Producentów Świń podaje, że według danych Stowarzyszenia jedynie 13 państw prowadzi produkcję świń zgodnie z obowiązującym od stycznia prawem. Mimo tego Stowarzyszenie nie uzyskało pełnych danych potwierdzających wypełnienie dyrektywy przez następujące kraje: Włochy, Węgry, Finlandię, Słowenię i Holandię.

Zmiany w dobrostanie produkcji świń były znane już od 12 lat, dlatego teraz Komisja Europejska szczegółowo weryfikuje czy wszystkie kraje Wpólnoty przestrzegają obowiązującego prawa. Drugie ostrzeżenie wysłane przez KE, to może być ostatni krok przed złożeniem sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.