Na szczęście tym razem zmiany nie są aż tak duże jak miało to miejsce w przypadku poprzednich zmian stref - do obszaru objętego ograniczeniami III - czyli strefy czerwonej włączono teren czterech gmin (lub ich fragmenty), zaś do obszaru objętego ograniczeniami II (strefa różowa) włączono obszar jednej gminy. Nie zmienia to jednak faktu, że dla lokalnych producentów znalezienie się w strefie jest prawdziwym dramatem. Wiąże się bowiem z dużymi utrudnieniami obrotu zwierzętami i niższymi cenami wyhodowanych zwierząt.

Gdzie wprowadzono strefę czerwoną?

W myśl ostatniego rozporządzenia KE strefę czerwoną wprowadzono na następujących terenach:

Województwo dolnośląskie:

Powiat polkowicki: gmina Przemków

Województwo podkarpackie:

Powiat lubaczowski: gmina Wielkie Oczy

Powiat ropczycko-sędziszowski: część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka - Blizna 

Powiat dębicki: część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4

Gdzie wprowadzono strefę różową?

Obszar objęty ograniczeniami II (związany z występowaniem ASF dzików) wprowadzono natomiast na obszarze gminy Bogdaniec w powiecie gorzowskim (lubuskie)