Osiemdziesiąty ósmy przypadek to dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Teremiski (gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 10 km od granicy polsko - białoruskiej.

Kolejny, osiemdziesiąty dziewiąty przypadek stanowią zwłoki padłego dzika znalezione w pobliżu miejscowości Zamosze i Głuszec (gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 2 km od granicy polsko - białoruskiej.

Dwa nowe wyniki o chorobie dzików zostały otrzymane 23 i 24 marca br. z Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF, które zlokalizowane jest w Zakładzie Chorób Świń w PIWet-PIB w Puławach. Polskie laboratorium współpracuje  ze Wspólnotowym Laboratorium Referencyjnym
(EURL) i dysponuje metodami rekomendowanymi przez OIE, w tym technikami potwierdzającymi wyniki wątpliwe/dodatnie.