Chiński rynek wieprzowiny, który w 2021 roku osiągnął samowystarczalność, doświadcza co chwila zmian w trendach. Widoczne są duże skoki między popytem a podażą, co odbija się na dochodach rolników oraz przetwórców. Chiński rząd w 2021 roku opracował i wdrożył mechanizm skupu interwencyjnego wieprzowiny, jeśli cena spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej określonego poziomu. To narzędzie spełnia swoją rolę, czyli zabezpiecza dochody hodowcom i minimalizuje koszt zakupu żywca dla przetwórców. Mimo tego rynek nie może złapać stabilności. 

Rynek nie może osiągnąć stabilizacji 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na początku czerwca bieżącego roku wyniosła 20,89 CNY (14,62 PLN). Ten poziom cenowy w przedziale 20-21 juanów (14,00 - 14,70 PLN) utrzymał się do połowy czerwca. Potem nastąpił gwałtowny wzrost, który w połowie lipca osiągnął pułap 30,59 CNY (21,41 PLN). Następnie w drugiej połowie lipca cena zaczęła spadać, by na początku sierpnia zatrzymać się w przedziale 27 juanów (19 złotych). I znów trend się powtórzył. Podkoniec sierpnia cena zaczęła rosnąć i obecnie osiągnęła poziom 30,51 CNY (21,35 PLN). Choć na horyzoncie nie widać żadnych zagrożeń, nawet związanych z afrykańskim pomorem świń (ASF), to rynek mocno i regularnie fluktuuje.

Chen Guanghua, dyrektora Biura Hodowli i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w połowie sierpnia bieżącego roku, powiedział, że wiosenno-letnia runda podwyżek cen świń jest spowodowana głównie wzrostami regeneracyjnymi (modernizacji jakościowej stad) i sezonowymi. Podkreślił, że obecnie zdolność produkcyjna żywca wieprzowego jest na normalnym poziomie, a jesienią i zimą podaż tuczników będzie całkowicie zagwarantowana. 

Cena hurtowa u producenta za kilogram chudej wieprzowiny w sierpniu bieżącego roku (średnio 27 juanów) oraz jej wrześniowy wzrost są skutkiem świątecznego popytu, który to będzie trwał do początku października tego roku. 

Rynek powróci do równowagi? 

Dotychczas rząd skupował wieprzowinę z rynku. Od stycznia do końca sierpnia bieżącego roku, w ramach interwencyjnego zakupu, zostało w sumie zdjęte z chińskiego rynku 518 tys. ton wieprzowiny. Sprzedaż 37,7 tys., poprzez publiczną aukcję, będzie pierwszą w tym roku tego typu operacją. Chiński rząd liczy, że uda się w ten sposób obniżyć cenę wieprzowiny, a tym samym uspokoić rynek. Do tej pory każda aukcja lub skup przynosiły oczekiwany efekt. Tym razem nie powinno również być inaczej, wszak dla chińskiej hodowli świń oraz przetwórstwa nie widać żadnych zagrożeń, nawet tych związanych z wojną na Ukrainie.